Staří Skandinávci nemohli mléko

Jaroslav Petr  |  Historie

Dnešní obyvatelé Skandinávie nejsou potomky lovců, kteří žili na tomto území ještě před 4000 roků. Současná populace Skandinávců povstala z vlny přistěhovalců, kteří přinesli do této oblasti kromě jiného i zemědělství. Dokazují to výsledky genetických analýz provedených švédskými vědci na DNA izolované z kostí a zubů původních obyvatel Skandinávského poloostrova.

Jejich dědičná informace prozrazuje, že nedokázali trávit mléčný cukr a nemohli tedy pít mléko. Nestrávený mléčný cukr vyvolává pomnožení střevních bakterií. Výsledkem jsou střevní potíže. Mezi dnešními Skandinávci je dědičně podmíněná schopnost trávení mléčného cukru zcela běžná.

Znamená to, že v nedávné historii muselo dojít k velmi rychlé změně v dědičné informaci Skandinávců. Tu lze nejsnáze vysvětlit vpádem zemědělců, kteří chovali domácí zvířata, pili jejich mléko a v dědičné informaci už nesli vlohy k trávení mléčného cukru.

Nejčtenější