Stará Čína hostila Evropany

Jaroslav Petr  |  Historie

V době bronzové žili v poušti Taklamakan lidé pocházející z Evropy. Zjistili to čínští archeologové pomocí analýz DNA izolované z koster nalezených na pohřebišti starém bezmála 4000 let.

Nebožtíci byli pochováni pod převrácenými čluny do suchého a slaného písku. Díky tomu jejich těla vyschla a dochovala se nenarušená až do dneška. Badatele zarazil zevnějšek mumií. Měly hnědé vlasy a dlouhé nosy. Vůbec nepřipomínaly Asijce. Analýzy DNA odhalily, že tito lidé měli předky z východní Evropy a ze Sibiře.

Ke smíšení obou etnik došlo ještě před tím, než potomci pravěkých Sibiřanů a Evropanů dorazili do oblastí v dnešní poušti Taklamakan. S těmito lidmi mohly přijít do Číny i některé vynálezy, např. výroba bronzu, nebo hospodářská zvířata, např. kůň.

Nejčtenější