Stále vydatnější Poslední večeře

Jaroslav Petr  |  Historie

Důkaz o tom, že lidé mají za poslední tisíciletí stále věší apetit, nabízejí obrazy s tématem Poslední večeře Ježíše Krista s apoštoly. Americký ekonom Brian Wansink z Cornell University prostudoval celkem dvaapadesát obrazů Poslední večeře a poměřil velikost talířů i porcí jejich poměrem k velikosti hlav apoštolů.

Tak získal celkem objektivní měřítko pro množství jídla, které dali malíři Ježíšovi a apoštolům k dispozici. Ukázalo se, že od roku 1000, z kterého pocházel nejstarší obraz, velikosti porcí neustále rostou. Celkem se talíře na obrazech zvětšily o dvě třetiny a stejně tak se zvětšily i na nich naložené porce. Velikost bochníků chleba vzrostla o čtvrtinu.

„Za posledních tisíc let došlo k dramatickému nárůstu v produkci potravin a jejich dostupnosti. Větší porce si mohlo dopřát stále více lidí.,“ říká Wansink. S tím, jak klesala fyzická námaha u většiny obyvatel, rostlo v tomto tisíciletí zároveň i riziko obezity a s ní spojených civilizačních chorob.

Nejčtenější