Staffordshirský poklad

Jaroslav Petr  |  Historie

Před rokem, konkrétně 5. července 2009, procházel Terry Herbert s hledačkou kovů pole na farmě Freda Johnsona v anglickém hrabství Staffordshire, když v tom zaznamenal silný signál. V zemi bylo něco kovového. Herbert zůstal v klidu. Od Johnsona věděl, že pozemky před ním prohledalo osm jiných hledačů starožitností a pokladů. Bez výsledku. Nenašli nic, co by stálo za řeč.

Herbert začal opatrně kopat a najednou se v hlíně něco žlutě zalesklo. Zlato! Za chvíli měl v ruce zlomek hodně starého, bohatě zdobeného předmětu. V následujících pěti dnech nacházel Herbert další a další zlaté a stříbrné předměty. Brzy mu bylo jasné, že tohle si nemůže nechat pro sebe a vydal se na úřady, aby nález ohlásil.

Na Johnsonově farmě začali horečně pracovat archeologové. Místo drželi v tajnosti až do konce roku 2009, protože hrozilo, že lupiči vykradou naleziště dřív, než archeologové stihnou dokončit svou práci. Terénní průzkum skončil až v březnu 2010, kdy archeologové konstatovali, že do vzdálenosti sta metrů od místa nálezu se už v půdě nenacházejí žádné další historické předměty.

Vše, co se podařilo najít, bylo nejprve vystaveno v muzeu v Birminghamu a pak se zlato a stříbro stěhovalo do pracoven restaurátorů v londýnském Britském muzeu.

Ilustrační foto

Nyní je už jasné, co vlastně Terry Herbert našel. Tak zvaný staffordshirský poklad čítá 1346 předmětů o celkové hmotnosti skoro sedm kilo. Ze zlata je 655 předmětů, 504 z nich je stříbrných a zbytek je vyroben z různých slitin. Všechny pocházejí ze 7. století našeho letopočtu a původně patřily významným představitelům tehdejšího saského obyvatelstva Britských ostrovů.

Většina byla před zakopáním poškozena. Zlato je zohýbané, stříbro rozlámané. Majitel pokladu se zjevně snažil, aby cennosti zaujímaly co nejmenší objem. Nejčastějšími předměty v pokladu jsou části jílců mečů vyrobené z drahých kovů. Další kusy zlata pocházely z pochev mečů nebo z helem. V drtivé většině šlo o součásti zbraní či zbroje. Výjimkou jsou jen zbytky dvou nebo tří křížů.

V hrobech ze saských dob se často nacházejí zlaté šperky a další cenné předměty, které patřily ženám. Staffordshirský poklad se tomu zcela vymyká. Podle všeho jde o válečnou kořist a trofeje. Snad pocházely z jediné velké bitvy. Ale nelze vyloučit ani to, že poklad byl nahromaděn postupně během mnoha konfliktů.

Jasný není ani důvod, proč byl poklad zakopán. Podle některých historiků byl obětován bohům. Podle jiných byl ukryt v situaci, kdy majitel pokladu čelil přímému ohrožení a bál se, že o cennosti přijde.

Výzkum staffordshorského pokladu je stále ještě na samém počátku, ale není jisté, zda přinese odpovědi na všechny otázky, jež se při pohledu na tuto hromadu zlata a stříbra nabízejí. Vědce by enormně zajímalo, komu poklad patřil a kdo byli původní vlastníci všech předmětů.

Nejčtenější