Špatná desinfekce posiluje bakterie

J. PETR  |  Věda
Špatná desinfekce posiluje bakterie

Bakterie odolné k antibiotikům komplikují život mnoha nemocných. Riziko jejich vzniku roste při používání příliš naředěných desinfekčních přípravků. Bakterie jsou od přírody velice přizpůsobivé organismy. Například původce závažných plicních infekcí Pseudomonas aeruginosa se naučí vzdorovat desinfekčním prostředkům obsahujícím benzalkoniumchlorid. Některé mutace dovolí bakterii, aby molekuly desinfekce vylučovala ze své buňky ven. Zároveň s odolností k benzalkoniumchloridu získává bakterie rezistenci k antibiotiku ciprofloxacinu, jež se hojně užívá k léčbě infekcí močových cest. Platí to i obráceně. Bakterie vystavené antibiotiku získávají odolnost k desinfekci. Při užívání antibiotik i desinfekci je proto namístě pořádná dávka opatrnosti. S rezistentními kmeny bakterií není žádná legrace.

Nejčtenější