Skvost pražského podzemí

REDAKCE OT  |  Historie

Stará kanalizační čistírna Ekotechnického muzea rozšířila nabídku zážitkových tras „Praha technická“.

Návštěvníci pražských technických památek mají díky pražské Hospodářské komoře možnost poznat dosud veřejnosti nepřístupné prostory historické čistírny odpadních vod v Bubenči, stavby, která se začátkem června stala národní kulturní památkou.

Cenný architektonický objekt

Při velice netradiční prohlídce prostor, které dosud zůstávaly veřejnosti skryté, se mimo jiné dozví, že tímto velice cenným architektonickým objektem se může pyšnit pouze Praha – ve své době představoval naprostý vrchol technického pokroku v otázce čištění kanalizačních vod, a to dokonce v celé Evropě!

Čistírnu na začátku minulého století vybudoval světoznámý architekt technických staveb a stavební rada ve Frankfurtu nad Mohanem, Ing. William Heerlein Lindley (1854–1917). Standardně bývaly čistírny stavěny na povrchu, tuto ovšem Lindley zabudoval pod zem. Každá ze sedmi milionů cihel použitých na stavbu podzemních budov má své číslo, cihly byly dále speciálně testovány a schvalovány komisí stavitelů.

„Úspěch pražských kolektorů a dokonce i ohromný zájem o nedávno otevřenou zážitkovou trasu v Podolské vodárně nám dokazují, že lidé mají v oblibě i tento druh památek – skvosty technického rázu. Proto jsem rád, že pražská Hospodářská komora tento projekt rozjela a že se daří do něj zapojovat další a další technické poklady hlavního města,“ říká o projektu „Praha technická“ Ing. Vladimír Srp, předseda představenstva HKP.

Návštěvnická trasa A (max. 30 osob) zahrnuje kryptu vodního kola v podzemí, dóm lapače písku v podzemí, strojovnu kalových čerpadel v podzemí, centrální halu v přízemí, parní strojovnu a kotelnu a usazovací nádrže. Naprostým unikátem je zmiňovaná prohlídka dosud zavřeného podzemí s historickými 90 metrů dlouhými a 6 metrů hlubokými usazovacími nádržemi a místa, odkud vyčištěná voda odtékala tunelem vedoucím pode dnem vltavského plavebního kanálu do řeky za Císařským ostrovem, kterou zahrnuje trasa B.

Zdroj: Obchodní týdeník

Nejčtenější