Sestry šíří pohodu, bratři stres

|  Věda
bratr a sestra

Britští psychologové z University of Ulster zkoumali vliv sourozenců na psychické nastavení rodiny. Mluvili se členy 571 rodin ve věku od 17 do 25 let, ve kterých byli bratři, sestry, děti obojího pohlaví i jedináčci. Zjistili, že zatímco dívky působí na sourozence spíš pozitivně, chlapci jako bratři zvyšují napětí a stres.

Z analýzy psychického vývoje dětí vyplynulo, že sestry mají na sourozence pozitivnější vliv než bratři a že sourozenci sester mají lepší výsledky v testech mentálního zdraví. Sestry taky mnohem víc než bratři pomáhají sourozencům zvládat životní nezdary, lépe je motivují a celkově mají podle vědců spokojenější život.

Nejčtenější