Senzor varuje před astmatickým záchvatem

Helena Vrecková  |  Věda

Hrozba záchvatu děsí každého astmatika. Tyto obavy by se mohly stát zbytečnými díky zařízení, které nemocného před záchvatem varuje až 24 hodin předem.

Dnešní doba je specifická častým výskytem alergií a různých civilizačních chorob. Jedním z nejčastějších onemocnění je astma, kterým k roku 2006 trpělo v některých zemích až 20 procent dětí. Odborníci navíc předpokládali, že toto číslo bude dále narůstat.

Astma je onemocnění dýchacích cest provázející dlouhodobý zánět sliznic v dýchacím ústrojí. To postupně vede až ke ztíženému dýchání, při akutním stavu až k astmatickému záchvatu.

Prevencí proti záchvatu je dnes podávání léků v pravidelných intervalech, nebo měření hladiny oxidu dusnatého (NO), který blížící se astmatický záchvat signalizuje. To lze však provádět jen v nemocnicích. Výzkumníci firmy Siemens však nyní přišli s přístrojem, který pacientům trpícím astmatem usnadní život.

Bronchální astma je vyvolané zúžením dýchacích cest
Bronchální astma je vyvolané zúžením dýchacích cest

Opět oxid dusnatý, ale do kapsy

Latentní zánět průdušek, způsobující při velké intenzitě astmatický záchvat, se dýchacími cestami obvykle šíří mnohem rychleji, než si nemocný čehokoli všimne. Proto pak záchvat může propuknout bez jasné vnější příčiny. Lékaři při výzkumech zjistili provázanost astmatu se zvýšenou hladinou oxidu dusnatého, avšak na kontroly jeho hladiny v dýchacím ústrojí musí pacienti docházet do nemocnic.

Prototyp zařízení, který obsahuje nový plynový senzor Siemensu, však nebude větší než průměrný telefon. To umožní pacientům kontrolovat svůj dech samostatně a s tím snížit množství preventivně přijímaných léků. Senzor měří hladinu oxidu dusnatého a podle zaznamenaných hodnot bude pacient vědět, jestli má zvýšit množství užívaných léků, aby zabránil intenzivnímu propuknutí zánětu.

Řešení nestabilního astmatu

Senzor je citlivý, dokáže detekovat až jednu miliardtinu oxidu dusnatého v dechu. Pacient vydechne do náustku a vzduch z dýchacích cest projde přes první překážku, kterou tvoří katalyzátor z manganistanu draselného. Tento katalyzátor změní oxid dusnatý na oxid dusičitý. Vzduch pak dále proudí přes film obsahující ftalocyaninové barvivo, jež se naváže na molekuly oxidu dusičitého, ty se pak zachytí na povrchu filmu. Vrstva vytváří napětí, které zachytí základní tranzistor. Jeho velikost je závislá na množství NO2 a tedy i NO, z čehož vyplývá síla zánětu.

Foto: Siemens

„Myslím, že to bude fungovat. Největší užitek přinese pro lidi s nestabilním astmatem, kteří mají poměrně často nečekané záchvaty. Mohou tak kontrolní měření provádět častěji,“ vyjádřil se k plynovému senzoru Peter Barnes z Národního srdečního a plicního institutu na Imperial College v Londýně.

Než se však senzor dostane k veřejnosti, musí vědci senzor podrobit dalším testům, aby se od výchozích hodnot přesně odvodilo potřebné množství léků, které pacient v danou chvíli potřebuje.

O senzoru informoval také web New Scientist.

Nejčtenější