Sci-fi za dveřmi: roboti nám zatím ještě pomáhají

Karel Javůrek  |  Technika

Jednoduché stroje jsou nahrazovány mírně pokročilejšími roboty. Ulehčují nám běžný život, ale pomáhají i přežít.

Doba, ve které v dané chvíli žijeme, vždy využívá různé vynálezy a přístroje, které v předchozích generacích nebyly realizovatelné.

Lidé si je často ani nedokázali představit; objevovaly se nanejvýš ve vědeckofantastických příbězích. Některé se neobjevily ani do dneška, protože jsou například zbytečné, nedostatečně výkonné, drahé a tak podobně. Spousta technologií a představ se však stala, nebo pomalu stává běžnou denní realitou.

Mnoho starších vědeckofantastických románů se různým způsobem zabývá i roboty, které pomáhají v domácnosti a v rozličných pracovních odvětvích. Jaká je dnešní realita?

Co je to vlastně robot?

Citujme Wikipedii:

„Robot je stroj pracující s určitou mírou samostatnosti, vykonávající určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem: Robot je schopen své okolí vnímat pomocí senzorů, zasahovat do něj, případně si o něm vytvářet vlastní představu, model. Vnímáním světa nejenže může poznávat svět samotný, ale může také vyhodnocovat svůj vliv na něj a využívat tak zpětnou vazbu.“

Uklízím, tedy jsem

Pokud bychom se měli zaměřit na jedno z nejrychleji nastupujících segmentů pro domácí robotické přístroje, bude jím dnes vysávání a obecně uklízení. Vysávací roboti zažívají v poslední době velký rozmach (iRobot Rumba, Neato XV-11, Infinuvo CleanMate QQ-2, iClebo a další). Jejich cena je stále nižší a dovednosti se zlepšují.

Jednoduché tělo robota obsahuje velkou řadu senzorů pro detekci překážek, v nejnovějších verzích se dokonce objevují i skenery, které rozpoznají překážky a vyhnou se tak jakémukoli byť sebemenšímu nárazu.

Kompletní sken vašeho obydlí je základ

Uklízecí roboti si poradí s různými typy povrchů a disponují různými programy pro efektivní uklízení. Na svou uklízecí pouť vyrazí ve stanovený čas a po dokončení úkolu se samy vrátí ke svému dobíjecímu doku, kde vyčkají do další směny.

Pokud jsou prahy mezi místnostmi dostatečně nízké, zvládnou roboty bez problému celý byt. Začínají se ale objevovat i modely, které si pomocí zdvihu poradí i s většími výškovými rozdíly. Samozřejmě se dokážou postarat i o své vlastní bezpečí, takže když najedou k okraji, včas se zastaví a pokračují jinou cestou. Každý den tak máte čistou podlahu.

Přes okraj nepřejede

Uklízecí roboti jsou velmi úzce specializovaní. Je ale lepší začít s vývojem v konkrétních úkolech, které se v budoucnu mohou spojit do jednoho univerzálního robota, než začínat zcela univerzálním zařízením.

V domácnostech sice ještě nemáme robota, který nám uvaří, ale bez jednoduchých strojů v podobě různých mixerů se již pomalu neobejdeme. První prototypy takových robotů se však objevují, jejich cílem jsou nejdříve větší konglomeráty, kde je nutné dodržovat určitý standard, postup i přísady, kreativita tak není žádaná:
 
Tohle si do kuchyně zatím asi nedáte


Zajímavostí je například tento robot, který se díky senzorům a postupnému zkoušení naučil takřka bezchybně obracet „palačinky“. Pokud tuto úlohu zkusíte u malého dítěte, výsledek bude možná nečekaně podobný:
 
I robot se naučí otáčet palačinky, chce to ale cvik

Jaká bude budoucnost? Nejspíše lze očekávat stále dokonalejší roboty pro jednotlivé úkoly, postupná integrace nám umožní mít jednou v domácnosti jednoho univerzálního robota, který zastane více činností.

Při přípravě tohoto článku jsme přemýšleli, jestli se u současných zařízení známých jako kuchyňští roboti dá vůbec používat toto hrdé označení. Definice robotů je poměrně volná, ale s takovou by se k robotům dala přidat třeba i míchačka na beton. Podle našeho názoru by se jako robot měl nazývat jen stroj, který sám a pokročile dokáže reagovat na vnější podněty. Který jen netočí motorkem.

Operace: robot

Rychlý nástup zaznamenávají také operace s pomocí různých robotických ramen. Tyto prodloužené a v mnoha ohledech lepší umělé paže odstraňují i spoustu negativních vlastností chirurga, jako je například třes rukou či nenadálé škubnutí vyvolané vnějším vlivem.

Díky kamerám lze navíc operace provádět s mnohem menšími zásahy do těla. Robotickým nástrojům stačí mnohem menší otvor, což znamená menší pooperační bolesti pro pacienta i rychlejší rekonvalescenci.

Robotické operace jsou stále častější, ale na rovinu – cítili byste se bezpečně pod takovou horní frézkou?

Chirurg vše sleduje na monitoru. Ten v nejnovějších modelech využívá i trojrozměrného zobrazování, takže lékař vidí vše přirozeně, téměř identicky jako při reálném pohledu. Vlastně vidí ještě víc a může provádět úkony, které by při běžné operaci nebyly tak snadné; či přímo nemožné.

Když už máme obraz, můžeme ho přenášet i dál než k chirurgovi vedle operačního stolu. V červnu jsme zaznamenali přenos operace v podobě živého 3D obrazu a v rozlišení Full HD z Ústí nad Labem do Prahy. K zobrazování posloužil trojrozměrný projektor F10AS3D od společnosti ProjectionDesign.

V síti CESNET 2 byla odezva i přes vzdálenost 100 km pod hodnotou 1 ms a propustnost se pohybovala na hranici 2,5 Gb/s (přibližně 300 MB/s). To umožňuje přenášet až čtyři takové signály oběma směry. Internet nové generace by mohl v budoucnu zajistit operace i na dálku, samozřejmě s dodatečným zajištěním proti výpadku i s přihlížejícím doktorem.

Chirurgický robot DaVinci

Aktuálně: Zrovna tento týden se světem prohnala zpráva o první operaci, kterou provedli pouze roboti. Chirurgický robot DaVinci, který vidíte na obrázku, se používá už delší dobu. Živý chirurg ho obsluhuje ze vzdáleného terminálu. Vůbec poprvé se ale na operačním sále objevil robot McSleepy v roli anesteziologa. O této unikátní operaci si můžete přečíst například na webu MailOnline.

Budou nás jednou operovat pouze roboti? S velkou pravděpodobností ano, vše závisí zejména na pokroku v rozpoznávání obrazu. Rozeznat cévy nebo jednotlivé orgány a jejich části je z dnešního pohledu náročné, to se však dříve myslelo u rozeznávání obličejů nebo hlasu.

Robotické stroje už začínají zastávat činnosti sester. V některých nemocnicích se starají i převoz materiálu, jídla i léků pro pacienty. Stejně jako u operací i tady přicházejí na řadu zpočátku jednodušší činnosti.

Hračky i stroje

V minulém století jsme si ještě hráli s jednoduchými hračkami ze dřeva, pro mnohé z nás byla vrcholem autodráha. Dnes už jsou k dostání technologicky pokročilé hračky, které reagují na okolí a dokážou si zapamatovat obličej, slova či písničku.

Samozřejmě se jedná o jednoduché roboty, které nemají mnoho možností, to se však stále zlepšuje. Nedávná studie navíc prokázala, že osmnáctiměsíční děti robota vnímají stejně jako člověka.

S tím souvisí i známý Turingův test, který prověřuje umělou inteligenci. Závěry pana Turinga totiž nejsou tak jednoznačné a při aplikaci Heisenbergova principu neurčitosti okamžitě vyvstane, že pozorovatel ovlivňuje pozorování. Čím je lidský mozek jednodušší, tím snáze bude počítač považován za dostatečně inteligentní a ten tak projde testem.

Samostatným segmentem robotů jsou stroje ve výrobě a v továrnách, kde už často nahradily člověka. Obecně se dá říct, že čím je činnost jednodušší, tím lze u dané operace čekat rychlejší nahrazení člověka roboty a stroji. Robot se často neřídí pouze naprogramovaným kódem, ale své zásahy upravuje s ohledem na externí podmínky – pracuje tedy podobně jako člověk.

Drobné ohlédnutí si zaslouží nedávný případ chilských horníků, kteří uvízli v dole. Nebezpečné podmínky a relativně jednoduchá činnost si přímo říká o nahrazení stroji. Jak je ale vidět, cena lidské práce je někdy stále levnější než drahé stroje, a to i se všemi „potížemi“.
 

Panasonic introduces a new Parallel link robot in Japan from HIC Network on Vimeo.

Panasonic Parallel Link: průmyslový robot s nízkou spotřebou a nižší cenou. Snadno se učí nové úkoly

Ze stávajícího vývoje nahrazování člověka stroji se dá také vyvodit, že nejbezpečnějším zaměstnáním z hlediska možného nahrazení stroji jsou tvůrčí a kreativní činnosti. Ty jsou pro roboty tou poslední metou, jež mohou dosáhnout. S rozvojem všudypřítomného internetu totiž přestávají mít hodnotu samotné informace a jejich „vědění“, mnohem důležitějším aspektem je jejich využití pro další tvorbu a rozvoj.

Tip: Dlouhé hodiny s roboty můžete strávit na YouTube. Podívejte se také na stránky Robotika.cz, které se věnují amatérské i profesionální robotice. Víte, že roboty se účastní i různých dovednostních soutěží?

Foto: Shutterstock a archivy výrobců

Nejčtenější