Rýžová malta

Jaroslav Petr  |  Historie

Před 1 500 roky vynalezli Číňané kompozitní maltu, která dodávala zdivu nebývalou pevnost. Maltu využívali ke stavbám důležitých budov, jako byly chrámy, hrobky nebo hradby.

Mnohé z těchto staveb stojí dodnes. Vzdorují nejen zubu času, ale i silným zemětřesením. Často jsou tvrdým oříškem i pro mohutné buldozery, kterými se je Číňané pokoušejí zbourat.

Čínští archeologové nyní odhalili tajemství této zvláštní malty. K její výrobě byly použity tradiční komponenty, jako je hašené vápno a písek. Místo vody se tato malta rozdělávala řídkou rýžovou kaší. Rýže je bohatá na škroby. Pevnost dodávala maltě jedna ze složek škrobu, tzv. amylopektin. Ten se i dnes používá jako tužidlo například pro výrobu křídového papíru.

Při tvrdnutí staročínské malty potlačoval amylopektin růst krystalů uhličitanu vápenatého a spoje mezi cihlami tak získávaly mikrokrystalickou strukturu. Díky tomu dramaticky stoupla pevnost spojů.

Nejčtenější