Revoluce v energetice odstartovala ve Vrchlabí

Josef Tuček  |  Věda

Novou éru energetiky startuje projekt, který se připravuje ve Vrchlabí. Začne zaváděním nových elektroměrů a postupně na něj naváže vznik zcela nové elektrické rozvodné sítě. Na jejím vývoji pracují vědci v celém světě.

Projekt ve Vrchlabí, do nějž společnost ČEZ investuje v příštích pěti letech půl miliardy korun, je prvním ve střední a východní Evropě. Běžným uživatelům má ušetřit peníze za energii; celkově umožní lepší využití elektřiny i efektivní zapojení obnovitelných zdrojů energie.

Vlastní určování spotřeby

Nové elektroměry dostane v příštích měsících 4500 vrchlabských domácností a firem. „Teď se dokončuje výběrové řízení, jež rozhodne, které firmy budou přístroje osazovat,“ říká mluvčí společnosti ČEZ Martin Pavlíček. „Elektronické měřiče budou ukazovat okamžitou spotřebu i cenu elektřiny závislou na tom, jestli to bude v době odběrové špičky,“ popisuje Martin Pavlíček.

„Elektroměr půjde propojit s televizní obrazovkou, na kterou si uživatel může zobrazit i přehledné křivky spotřeby i ceny.“ Uživatelé si tedy budou moci lépe organizovat spotřebu elektřiny. Třeba se rozhodnou, že některý spotřebič zapnou až mimo špičku, kdy je elektřina levnější. Anebo uvidí, který přístroj má příliš vysokou spotřebu a vyplatí se pořídit místo něho modernější a úspornější.

Evropská unie požaduje, aby podobné digitální elektroměry mělo do roku 2020 plných 80 procent evropských domácností.

Domácnost bude šetřit automaticky

Ovšem to je teprve začátek. Na konferencích odborníků ve světě se líhnou vize, podle nichž budou digitální elektroměry napojeny na řídicí počítačový systém domácnosti ovlivňovat spotřebu automaticky. Například: Domovní systém sám zapne naplněnou pračku až v noci, kdy je elektřiny dost.

Nebo na krátkou chvilku vypne ledničku či omezí osvětlení v domě, když poptávka po energii náhle prudce stoupne. Případně vypojí přívod elektřiny ke všem spotřebičům, které zrovna nepracují a jsou jen v pohotovostním režimu. Spotřebitel ušetří peníze, výrobce zase lépe využije své elektrárny a nemusí stavět nové.

Jako nervová soustava

Dalším předpokládaným krokem je pak kompletní změna celé elektrické rozvodné sítě. Nová síť, nazývaná obvykle anglicky smart grid nebo česky chytrá či inteligentní síť, by měla být podobná nervové soustavě. A pohotově reagovat na produkci velkých i malých zdrojů elektřiny, na možnosti distributorů i na okamžité požadavky spotřebitelů.

Dnes je například stále obtížné propojit velké elektrárny a malé zdroje obnovitelné energie. Jaderné a uhelné elektrárny potřebují jet na stabilní výkon, dodávky ze slunečních článků a větrných turbín jsou zase příliš proměnlivé. Jen vodní elektrárny nebo turbíny na zemní plyn mohou výkon měnit pružněji, a dorovnávat tak výchylky v požadavcích odběratelů.

Nová síť by však už měla umět dodávat elektřinu spotřebitelům, a vzápětí ji zase odebírat z jejich vlastních slunečních článků či větrných rotorů. Údaj, kolik bude sluneční či větrné energie k dispozici, by měla dát předpověď počasí pro danou oblast.

Skladování elektřiny

Systém by měl zvládnout i skladování energie například ve velkých bateriích nebo třeba v přečerpacích elektrárnách a v nádržích se stlačeným vzduchem – v době přebytku elektřiny se vytáhne voda do horní nádrže nebo se stlačí vzduch, a pak se elektřina ve špičce zase vyrobí ve vodní nebo vzduchové turbíně.

„Při zavádění inteligentních sítí samozřejmě nikdo nebude chtít okamžitě přestavět celou energetickou soustavu,“ ujišťuje Keith Redfearn z americké společnosti General Electric. „Půjde o pozvolné změny, pro které už dnes existují technologie.“

Zdroj: E15

Nejčtenější