Rehabilitace po 65 letech

Jaroslav Petr  |  Historie

Indonéského mikrobiologa Achmada Mochtara popravili Japonci 3. července roku 1945. Dávali mu za vinu sabotáž, která stála život několik stovek Indonésanů nasazených na nucené práce při výstavbě opevnění.

Japonští okupanti podali těmto lidem novou vakcínu proti choleře, tyfu a dysenterii. Všichni očkovaní do jednoho zemřeli. Japonci obvinili Mochtara, že úmyslně kontaminoval vakcínu tetanovým bacilem.

Achmad Mochtar patřil v první polovině 20. století k předním světovým mikrobiologům. Podílel se na průkopnických studiích malárie a vyvrátil mylnou teorii o tom, že žlutou zimnici způsobuje bakterie leptospira podobná původci syfilidy. Když v roce 1942 Japonci okupovali Indonésii, stál už Mochtar v čele jednoho z tamějších významných mikrobiologických výzkumných ústavů.

Ilustrační foto

V červenci roku 1944 došlo k velké tragédii, jejíž detaily dodnes halí tajemství. Možná až 1 500 dělníků dostalo experimentální vakcínu a všichni zemřeli. Podle všeho dostali tetanus. Japonci obvinili Mochtara a jeho spolupracovníky ze sabotáže a všechny uvěznili. V lednu 1945 byli sice propuštěni, ale jejich šéf Mochtar ve vězení zůstal a na samém sklonku války mu Japonci setnuli hlavu.

Rekonstruovat historické události je prakticky nemožné, protože Japonci zničili veškerou dokumentaci. Další velké ničení archivů postihlo Indonésii na sklonku 40. let během bojů o nezávislosti na Nizozemí. Je však jisté, že Mochtar a jeho spolupracovníci vakcínu nepřipravovali, protože jejich ústav na to nebyl vybavený. Tetanový bacil do ní přidat nemohli ani omylem, ani úmyslně.

Navíc se vakcína před očkováním rutinně testuje na morčatech. Pokud by se do ní dostali původci tetanu, jejich přítomnost by byla snadno odhalena. Vše nasvědčuje tomu, že Japonci provedli na nuceně nasazených nelidský experiment a Mochtara použili jako obětního beránka. Měli s indonéským mikrobiologem nevyřízené účty. Mochtarem vyvrácenou teorii o původci žluté zimnice zastával přední japonský mikrobiolog Hideyo Noguchi.

Vše nasvědčuje tomu, že se Mochtar po dlouhém mučení všech zajatců nakonec přiznal k sabotáži, kterou neprovedl. Vzal na sebe veškerou vinu, aby chránil spolupracovníky. Proto Japonci všechny Mochtarovy kolegy propustili a jeho popravili.

Nejčtenější