Proč k nám byla tsunami tentokrát milosrdnější?

Bohumil Pražský  |  Věda

Sobotní zemětřesení v Chile o síle 8,8 stupně Richterovy škály bylo nejsilnější za posledních padesát let a řadí se mezi ta největší a nejsilnější zemětřesení na světe. Nastalo v 7:34 SEČ (3:34 místního času) asi 317 kilometrů jihozápadně od metropole Santiaga de Chile. Epicentrum se tedy nacházelo v Tichém oceánu asi 100 kilometrů od pobřeží v hloubce zhruba 35 kilometrů.

Svojí silou překonalo i devastující zemětřesení na Haiti z 12. ledna tohoto roku. Jako následek tohoto přírodního jevu měla být i drtivá vlna tsunami, která se měla šířit napříč Pacifikem, a kvůli které mnoho států evakuovalo své obyvatele z ohrožených oblastí. Vlna byla však mnohem menší, než se obecně předpokládalo. Proč?

Chile leží v seismicky aktivní oblasti. Kus o jeho pobřeží se překrývají dvě zemské desky – Jihoamerická deska a deska Nazca. Když jej v roce 1960 postihlo vůbec největší zaznamenané zemětřesení na světě o síle 9,5 stupně Richterovy škály, vyvolalo tsunami, která způsobila rozsáhlé škody nejen na Havaji a jiných tichomořských ostrovech, ale zasáhla i 16 800 km vzdálené Japonsko, kde zabila stovky lidí. To se nyní naštěstí nestalo.

Angličan Tim Henstock z Národního oceánografického centra uvádí, že příčina tkví pravděpodobně v tom, že trhlina v zemské kůře zapříčiněná pohybem zemských desek byla v tomto případě relativně malá – asi jen 350 kilometrů. Délka trhliny má přímý vliv na vzdálenost, po které tsunami začíná ztrácet svou energii. Pro srovnání – při zemětřesení v Indickém oceánu v roce 2004, které zdvihlo masivní vlnu tsunami (jenž si vyžádala 220 000 obětí na životech), byla délka trhliny naměřená na mořském dně dlouhá 1600 kilometrů.

Další vliv na velikost tsunami měla i hloubka epicentra zemětřesení. „Zemětřesení u Chile bylo slabší a jeho epicentrum se nacházelo hlouběji než to v Indickém oceánu v roce 2004, čímž se na povrch dostalo mnohem méně energie,“ říká Bill McGuire z University College v Londýně.

Ačkoli často bývá tsunami nejničivější daleko od epicentra, když dojde do mělkých vod, nynější vlna dosáhla největší výšky právě u pobřeží Chile. Zasáhla především centrální část země v lidnaté oblasti města Concepciónu, kde dosahovala výšky až tří metrů, ale žádné oběti si tu údajně nevyžádala.

Na evakuované Havaji dosáhla výška vln pouze 1,5 metru a nezpůsobila žádné škody. U pobřeží Japonska se vlna měřila již jen na desítky centimetrů. Tyto hodnoty jsou v porovnání s ničivou vlnou po zemětřesení v Indickém oceánu, která dosahovala výšky několika desítek metrů, opravdu zanedbatelné.

Nejčtenější