Proč dochází k sesuvům půdy v noci?

J. PETR  |  
Proč dochází k sesuvům půdy v noci?

Mnohé katastrofy, jako jsou sesuvy půdy, zemětřesení nebo sopečné erupce, udeří uprostřed noci nebo nad ránem. Není to zákon schválnosti, ale důsledek procesů probíhajících v přírodě. K tomuto závěru došli američtí vědci měřením pohybu obřího coloradského půdního sesuvu Slumgullion. Dvacet milionů kubíků hlínu se tady už sedm století sune z horského úbočí rychlostí 1 centimetr denně.

Pohyb zeminy není stálý. V noci sesuv zrychluje, ve dne zpomalí. Rychlost pohybu zeminy přesně kopíruje drobné denní výkyvy v atmosférickém tlaku. V noci vzduch vychládá, tlak klesá a voda se dere vzhůru. To urychlí sesuv. Oteplení a vzestup tlaku přes den sesuv brzdí. Nenápadné změny tlaku vzduchu mohou spustit i další „nadržené“ síly, například pnutí v zemské kůře před zemětřesením nebo před sopečnou erupcí.

Nejčtenější