Příliš tlustý pulsar

Jaroslav Petr  |  Vesmír

Pulsar označovaný jako B1957+20 porušuje zákony. Podle stávajících představ by neměla být žádná z těchto rychle rotujících hvězd se silným magnetickým polem o mnoho těžší, než je 1,5násobek hmotnosti našeho Slunce.

Ilustrační foto

Všechny dosud známé pulsary toto kritérium v podstatě splňovaly. Nejtěžší pulsar byl 1,67krát těžší než Slunce. Pulsar B1957+20 má hmotnost 2,4krát vyšší než Slunce. Vděčí za to kanibalským choutkám. Nasává hmotu ze svého velmi blízkého souseda.

Hmota takto vzniklého vesmírného „cvalíka“ dosahuje extrémní hustoty a další porce hmoty by měly pulsar dávno donutit ke kolapsu a proměnu v černou díru. Jenže pulsar B1957+20 se stále drží. Je jasné, že naše stávající představy o zániku pulsarů byly mylné.

„Pulsar o hmotnosti dvou Sluncí by stačil poslat na věčnost většinu našich modelů. Pulsar o hmotnosti 2,4krát vyšší než je hmotnost Slunce nenechává z našich představ kámen na kameni,“ říká astrofyzik Shrinivas Kulkarni z California Institute of Technology, který se podílel na určení hmotnosti pulsaru B1957+20.

Publikace o hmotnosti pulsaru: http://arxiv.org/abs/1009.5427
Foto: Shutterstock

Nejčtenější