Přes Saharu v dešti

J. PETR  |  Historie
poušť

Pravěcí lidé zdolávali Saharu v deštivých obdobích. K tomuto závěru došli vědci výzkumem usazenin na mořském dně Indického oceánu. Horniny přinášené nad moře větrem svědčí o tom, že si Sahara za posledních 200 tisíc roků zeleně mnoho neužila. Naposledy se zazelenala před 8 až 6 tisíciletími. První lidé Homo sapiens se dostali z oblastí na jih od Sahary do dnešního Izraele asi před 110 tisíci roků.

Druhá migrační vlna Afričanů přivedla lidi Homo sapiens do Evropy a Asie před 50 tisíci roků. Výzkum nizozemských geologů prokázal, že se Sahara pro naše předky „otevřela“ právě v těchto klíčových momentech. Jedno deštivé období měnící poušť na zelené pláně nastalo před 120 až 110 tisíci roků. Druhé pak začalo před 50 tisíci roků a skončilo o 5 tisíciletí později. Lidé mohli cestovat podle velkých řek, které se tehdy valily napříč dnešní pouští.

Nejčtenější