Pračlověk osídlil i sever Evropy

Jaroslav Petr  |  Příroda

Rozsáhlá eroze anglického pobřeží u norfolkského Happisburghu odhalila stopy po lidském osídlení staré bezmála jeden milion roků.

Ilustrační foto

Delta dnešní Temže byla tehdy zarostlá stromy a pod nimi žili a lovili pravěcí lidé. Ti přišli do Evropy z Afriky už před 1,8 miliony roků přes oblast dnešní Gruzie a osídlili rozsáhlé oblasti Středomoří. Z doby před 1,3 milionu roků máme doklady o lidském osídlení dnešního Španělska, Francie i Itálie.

Archeologové byli přesvědčeni, že pravěcí lidé byli s to přežít jen v mírném středomořském klimatu a nepodnikali výpravy dále na sever, kde byly podmínky pro život o poznání tvrdší. Nálezy z Happisburghu ale tento názor vyvracejí. Jde o nejsevernější stopy po osídlení pravěkým člověkem Homo erectus v Evropě.

Foto: fotobanka Shutterstock

Nejčtenější