Pozemní teleskop? Satelitní? Ne, v letadle!

Ivan Verner  |  Vesmír

Astronomie v poslední době dostala pozemní nástroje, které se díky využití interferometrie, adaptivní optice a počítačovému zpracování dat dokázaly vypořádat s rušivým vlivem atmosféry a vyrovnat se tak přístrojům na oběžné dráze.

Teleskopy v satelitech však mají doposud jednu výhodu na své straně – v některých oborech elektromagnetického spektra nelze přes tlustou vrstvu atmosféry kvalitně „vidět“ nic. I observatoře ve vysokohorských polohách nemají k pozorování dostatečně dobré podmínky.

Satelity jsou však drahé, tak přišla ke slovu varianta (slovy klasika) „brod“. NASA a Německé centrum pro letectví a kosmický prostor (DLR) spolu vytvořily a uvedly do provozu projekt SOFIA. Pod jménem se skrývá Stratosférická observatoř pro infračervenou astronomii (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy). SOFIA sestává z upraveného letounu Boeing 747-SP, který létal na komerčních linkách, a teleskopu typu Cassegrain s průměrem hlavního zrcadla 2,7 metru na jeho palubě.

Boeing bude operovat ve výšce 12 kilometrů, kde pozorování neruší vodní pára, další výhodou je mobilita, umožňující pozorování nad kterýmkoli místem Země. První let s otevřeným krytem teleskopu proběhl v lednu. Hlavním úkolem bude průzkum protoplanetárních disků a mezihvězdných mračen.

Zdroj: VTM Science

Nejčtenější