Pokles porodnosti povede k prosperitě, doufají matematici

Josef Tuček  |  Zajímavosti

Většina odborníků se hrozí, že pokles porodnosti ve vyspělých zemích, zejména v Evropě, provázený zvyšováním počtu starších lidí povede k ekonomickému kolapsu a krachu systémů zdravotního a penzijního pojištění.

Alexia Fürnkranzová-Prskawetzová, profesorka ústavu matematických metod v ekonomii na Technické univerzitě ve Vídni, však se svými spolupracovníky nabízí jiný scénář.

Ilustrační foto

Podle ní, je-li méně dětí, mohou rodiče snáze investovat do jejich lepšího vzdělání, a lepší vzdělání by mělo následně vést k vyšší produktivitě a lepším ekonomickým výsledkům. V tiskové zprávě své univerzity však zdůrazňuje, že tento model může fungovat pouze tehdy, když jsou uvolněné zdroje nasměrovány do ekonomicky produktivních oblastí, a ne pouze do rostoucích sociálních a penzijních služeb.

Profesorka Fürnkranzová-Prskawetzová navíc konstatuje, že vzdělávat bude neustále třeba také starší pracovníky, aby jejich schopnosti a znalosti odpovídaly novým potřebám. Model fungování společnosti v nových demografických podmínkách je přinejmenším příspěvkem do diskuze o budoucnosti.

V dějinách lidstva se ještě nestalo, že by někde souběžně klesala porodnost a stoupala doba dožití obyvatel. Neexistují tedy historické paralely, z nichž by se dalo reálně poučit.

Zdroj: E15
Foto: Shutterstock

Nejčtenější