Pohřbený pes hlídal poklad

Jaroslav Petr  |  Historie
Ilustrační foto

Na sklonku doby železné zakopali obyvatelé Britských ostrovů ve svatyni poklad zlatých a stříbrných mincí a s nimi i obětovaného psa.

Na konci roku 2000 narazil amatérský archeolog Ken Wallace poblíž anglického Hallatonu na pár mincí. Hledačka kovů mu však hlásila, že se pod zemí nachází další kovové předměty.

Hallatonský poklad

Nakonec vydobyl Wallace z půdy asi 130 mincí. Některé byly stříbrné, jiné zlaté. Všechny pocházely z doby železné. Wallace dal echo svým přátelům a společně se vydali na místo nálezu znovu. Záhy bylo jasné, že nález je příliš důležitý, než aby se jeho vyzvednutí obešlo bez profesionálních archeologů.

Tak zvaný Hallatonský poklad tvoří pět tisíc mincí a další cenné předměty, šperky a zbroj. Většina mincí pocházela z 1. stol. n.l. zhruba z období dobytí Británie Římany. Nebyly římské, ale patřily místnímu kmeni zemědělců Corieltauviů. Ražbu několika římských mincí z Hallatonského pokladu se podařilo datovat až do roku 211 př.n.l. a jsou to nejstarší římské mince nalezené na Britských ostrovech.

Ilustrační foto

Podle některých historiků se římské mince z pokladu dostaly na Britské ostrovy mezinárodním obchodem dávno před příchodem římských legií. Ledacos nasvědčuje tomu, že svatyně u dnešního Hallatonu patřila ve své době k rituálním místům evropského významu.

Posmrtný hlídač

Později se ukázalo, že Hallatonský poklad měl svého hlídače. Jen kousek od mincí a dalších cenností byl pohřben pes velikosti retrívra. Zvíře nebylo zahrabáno vedle pokladu náhodou. Podle všeho bylo obřadně obětováno, aby po smrti chránilo uložené cennosti.

Ilustrační foto

Poklad byl zakopán na místě jednoduchého chrámu, jenž byl obklopen příkopem a palisádou. Pes ležel u vchodu do chrámu a hlavou směřoval k pokladu. Mnohé nasvědčuje tomu, že to byl přinejmenším třetí pes, kterého Corieltauviové obětovali. Snad dávní obyvatelé Británie došli k závěru, že po nějaké době je zapotřebí nahradit původního psího hlídače pokladu novějším nástupcem. V tomto případě ale nebyl hlídač zrovna při síle. K pokladu bylo zahrabáno poměrně staré zvíře.

Restaurovaná kostra bude nyní uložena v muzeu v Harborough společně a Hallatonským pokladem. Dávný hlídač tak bude moci pokračovat ve své úloze.

Nejčtenější