Podmořská Wi-Fi síť

Martin Tůma  |  Technika

Jakmile jednou ponorka opustí periskopovou hloubku a stáhne svoje antény pod vodu, je odříznuta od světa nad hladinou a jediný způsob, jak přijmout nebo poslat informace je skrze zvukové vlny. Nic jiného se totiž vodou moc dobře nešíří, jak radiové, tak světelné záření je utlumeno již po několika metrech nebo stovkách metrů. Zato zvuk, například zpěv velryb, je slyšet na tisíce kilometrů.

Jenomže skrze zvuk se dá poslat jenom pár bajtů informací, ne třeba real-time video. A to je problém. Podmořští dálkově navádění roboti potřebují pro spojení s hladinou kabel, jinak musí fungovat v autonomním režimu. Noran Farr z Woods Hole Oceánografického institutu přišel s nápadem na bezdrátovou podmořskou síť, schopnou přenášet i video a tak zajistit spojení s ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle).

Hodlá použít celou síť optických vysílačů a přijímačů a tu začlenit do stávající akustické komunikace. Dosah jednotlivých zařízení bude kolem 100m, ale má se jednat o levné a na napájení nenáročné komplety, kterých bude možno v zájmovém prostoru umístit velké množství.

Nepůjde si tedy zavolat z ponorky na jednom konci světa na ponorku na druhém konci, jako je to možné u obyčejného mobilního hovoru. Farr to spíše přirovnává k systému domácích wi-fi sítí. Systém má to umožnit operátorovi na hladině bezproblémové spojení s ROV bez nutnosti tahat kabel, což je obzvláště při rozbouřeném moři velká výhoda.

Farr se chystá tento systém vyzkoušet v létě v pobřežní oblasti na severozápadě USA pro sběr geofyzikálních dat od ponořených zařízení na podmořském hřebeni Juan de Fuca.

Zdroj:
http://www.whoi.edu/page.do?…

Nejčtenější