Podivný host z antisvěta

Martin Tůma  |  Věda

Kvantová fyzika je věda statistická, neříká, co se musí stát, ale s jakou pravděpodobností se to může stát. Pokud tedy máte dostatečný počet pokusů, můžou se stát i velmi neobvyklé věci. A z tohoto ranku je i poslední objev učiněný v experimentu STAR na velkém urychlovači RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) z Brookhaven National Laboratory. Neobvyklý host ze světa za zrcadlem, který vzniknul při srážkách zlatých iontů v urychlovači se jmenuje antihypertriton.

Triton (nebo též tritium) je nejtěžší izotop vodíku se dvěma neutrony a jedním protonem, v hyper variantě je jeden neutron nahrazen hyperonem lamba, který podobně jako neutron nemá elektrický náboj a je o 20% těžší.

Poprvé byly tyto exotické částice detekovány v kosmickém záření a od té doby se je snaží fyzici detekovat i jako produkty srážek v různých urychlovačích svět. Hyperjádro má velmi krátký život, 280ps a za tu dobu urazí přibližně 8cm při pohybu rychlostí blízké rychlostí světla.

Na detektoru experimentu STAR tedy nemůže zaznamenat přímo hyperjádro, ale produkty jeho rozpady, tedy antijádro 3He a kladný mezon pí. Fyzika hyperjader je přitom velmi důležitá k pochopení toho, jak vesmír z fáze kvark-gluonového plazmatu přešel do současné podoby. Snad jenom dodám, že právě kvark-gluonové plazma bylo jako první pozorováno též v urychlovači THIC.

Zdroje:
http://www.bnl.gov/…ws2/news.asp?…

Nejčtenější