Podivný důvod domestikace krocana

Jaroslav Petr  |  Příroda

Divoký krocan je domovem v Americe a na tomto kontinentu také zdomácněl. Dnes patří domestikované linie krocana k drůbeži vysoce ceněné pro vynikající maso.

To však kupodivu nebylo hlavní motivací pro domestikaci krocana. Britská archeoložka Brooklynne Fothergillová studovala kosterní ostatky divokých i zdomácnělých krocanů z let 750 až 1750 a hledala na nich stopy po poraněních, chorobách či vlivech domestikace. Došla k závěru, že předci dnešních indiánů nedomestikovali krocana pro maso.

Hlavním lákadlem pro chov tohoto kurovitého ptáka byla velká pera využívaná k nejrůznějším obřadům, rituálům, pro výrobu ozdob i předmětů denní potřeby. Kosterní pozůstatky z počátků sledovaného období nenesou stopy po krocaních hodech. Pokud se na kostech najdou stopy po poranění, pak odpovídá následkům zápolení, při nichž byla krocanům vytrhávána velká pera z křídel i ocasu.

Nejčtenější