Planetární kanibal

Martin Tůma  |  Vesmír

O tom, jak vznikla nejvzdálenější planeta naší Sluneční soustavy, Neptun, se vedou již delší dobu spory. Jenom pro připomenutí, za Neptunem je ještě Pluto, ale ten byl na kongresu mezinárodní astronomické unie v Praze v roce 2006 zplutován, přišel o status planety a stal se z něj plutiod. Ale zpět k Neptunu.

Tato planeta byla objevena v roce 1846 Johannem Gallem na základě matematických výpočtů gravitačních odchylek sousedních těles, především Uranu. Neptun není vidět prostým okem, k jeho spatření ale postačí obyčejný triedr. Planetu poprvé zblízka zkoumal legendární Voyager 2, který přinesl snímky jak Neptuna, tak jeho velkého měsíce Tritona.

Odhalil též velkou tmavou skvrnu v atmosféře tohoto ledového obra, stejně jako jeho prstence. Ale je tu záhada – Neptun vyzařuje 2,7× více energie, než sám dostává. Zdroj této energie, stejně jako to, co pohání dynamiku Neptunovi atmosféry je záhadou.

Při vzniku naší Sluneční soustavy nebylo v regionu, kde se pohybuje Uran s Neptunem dost materiálu na formování tak velkých planet. Počítačové simulace z roku 2006 ukazují, že Jupiter, Saturn, Uran i Neptun vznikly mnohem blíže ke Slunci, zhruba uvnitř oběžné dráhy Uranu. Velké planety, Jupiter se Saturnem potom díky gravitační rezonanci (doba oběhu Saturnu je dvojnásobná oproti době oběhu Jupitera), vyhodily Neptun na skoro dvakrát vzdálenější oběžnou dráhu.

Ale podle výpočtů, které na 41. konferenci lunární a planetární vědy prezentovali Steve Desch a Simon Porter z Arizonské státní univerzity, bylo v době vzniku Neptunu v prostoru dost hmoty na zformování planety o zhruba dvojnásobku hmotnosti Země – Amphitrite. Podle těchto vědců je za tajemným Neptunovým vyzařováním energie fakt, že Neptun ještě pořád tráví Amphitritii a Triton, který má retrográdní orbitu, je potom Amphtritiiným ukradeným měsícem. Je možné, že svůj kus žvance si urval i Uran, ale to už mu dnes nedokáže ani tým forenzních specialistů z kriminální laboratoře v Las Vegas.

Ale s teorií planetárního kanibalismu nesouhlasí každý. Douglas Hamilton, jeden z autorů původní studie z roku 2006 tvrdí že Triton je prostě jedním z mnoha podobných těles, pozůstatků při tvorbě planet, který Neptun zachytil a odvezl si jej sebou do vyhnanství na okraj Sluneční soustavy. V této souvislosti nezbývá než připomenout srážku mladé Země s jinou protoplanetou, která stála na zrodu našeho Měsíce. O tom, kdo má tedy pravdu, jestliže vůbec některá ze stran sporu, dají snad odpověď další výpočty, simulace a pozorování.

Zdroje:
http://www.lpi.usra.edu/…pdf/2625.pdf
http://cs.wikipedia.org/…28planeta%29

Nejčtenější