Pivo jako hybná síla dějin?

Jaroslav Petr  |  Historie

Stála u zrodu zemědělství potřeba kvasit obilí na alkoholické nápoje pro slavnosti a rituály?

Kanadský archeolog Brian Hayden z University Simona Frasera přišel s notně neortodoxní teorií o vzniku zemědělství. Lidé podle něj nezačali pěstovat obilí, aby měli dost jídla, ale aby mohli nechat zrno zkvasit a vyrábět z něj alkoholické nápoje. „Pivo bylo posvátné u mnoha starých národů,“ říká Brian Hayden.

Kolébkou zemědělství je tzv. úrodný půlměsíc – oblast srpkovitého tvaru táhnoucí se územími dnešní Palestiny, Sýrie, Iránu, Iráku a Turecka. Před 11 500 roky se tamější nomádi v průběhu tzv. neolitické revoluce usadili a domestikovali domácí zvířata a zemědělské plodiny. Jako první plodiny se pěstovaly pšenice a ječmen. Byla to těžká práce a příprava jídla z obilí nebyla o nic jednodušší.

Dnešní mayské indiánky v Centrální Americe tráví až pět hodin denně výrobou kukuřičné mouky a přípravou pokrmů z ní. V některých sídlech prvních zemědělců přibyla k těžké práci při pěstování a přípravě potravin z obilí i dlouhá cesta k polím. Ta byla od sídel vzdálena třeba až 100 kilometrů.

„Můžeme se domnívat, že obilí a z něj připravené potraviny byly vysoce ceněné právě proto, že bylo tak těžké si je opatřit. Nabízely se těm nejvzácnějším návštěvám a konzumovaly se jen při výjimečných a slavnostních příležitostech,“ tvrdí Brian Hayden.

Alkohol k hostinám patří

Podle kanadského archeologa byla tím pravým motivem pro pěstování obilí a jeho kvašení na alkohol úloha, kterou hrál alkohol při slavnostech a hostinách. Hostiny patřily k oficiálním společenským událostem, při kterých se lidé setkávali, projednávali důležité záležitosti nebo řešili složité spory.

„Hostiny byly ve starých, tradičních společnostech příležitostí ke sjednávání závazků, formování politických svazků a upevňování vazeb mezi lidmi. Vznikaly při nich sociální sítě a ty zase vytvářely podmínky pro komplikovanější uspořádání společnosti. Hostiny jsou reciproká záležitost. Já pozvu tebe a ty máš pak zase povinnost pozvat mě. Jestli jsem pro tebe upekl prase a dal ti napít piva, pak ty jsi zavázán nabídnout mi totéž nebo ještě něco navíc,“ vysvětluje Brian Hayden.

Podle Haydena má taková hostina odnepaměti stále tytéž základní komponenty. Tou první je maso. Druhou je nějaký pokrm z obilí – třeba chléb nebo kaše. Třetí neodmyslitelnou položkou hostiny je alkohol. To platilo při Poslední večeři Páně stejně, jako při banketu na oslavu udělení filmových Oscarů.

Alkohol konzumovaný v rozumné míře zlepšoval náladu hodovníků a přispíval k hladšímu průběhu jinak složitých jednání. Proto bylo pro jeho výrobu zapotřebí pěstovat obilí a rozvíjet zemědělství. Zemědělství pak zase zpětně popohánělo rozvoj společnosti.

Foto: Shutterstock

Nejčtenější