Phaser nebo saser?

Martin Tůma  |  Věda

Laser letos slaví 50. narozeniny. A ke svým narozeninám dostal mladšího bratříčka, laser, který nepracuje s fotony, základními částicemi světla, ale s fonony, základními částicemi zvuku.

Princip práce je podobný jako u laseru (z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. ‚zesilování světla stimulovanou emisí záření‘). Ale na rozdíl od laseru, který pracuje s elektrony, zvukový laser pracuje přímo s celými atomy.

Ilustrační foto

Vědci z Instituto Superior Tecnico (IST) v Lisabonu a University ve švédském městě Umea publikovali návrh konstrukce zvukového laseru. Ten je založen na ultrachladných atomech plynu uvězněných v magnetooptické pasti, které jsou chlazeny na minimální teplotu červeným laserem.

Modrý laser je potom stlačí, čímž každému atomu dodá předem definovanou energii a zášleh zeleného laseru spustí řetězovou reakci, kdy budou atomy přecházet zpět na stav s nižší energií a přitom vyzařovat jednotlivé fonony. Jedná se o základní výzkum, takže praktické aplikace tohoto zařízení vědci prozatím neřeší.

Spíše řeší název; původní zkratka SASER (Sound Amplification by Stimulated Emission of Radiation) neprošla. Místo ní se použije zkratka PHASER (místo Sound je Phonon). Ale osobně si dokáži představit medicínské phasery, jak velmi přesně, podrobně a neinvazivně ukazují lékařům, co se děje uvnitř našich těl.

Zdroje:
http://iopscience.iop.org/…/91/3/33001/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laser

Foto: fotobanka Shutterstock

Nejčtenější