Pero se stalo pomocníkem

Ivan Verner  |  Technika

Užívání počítačů, takzvaná druhá gramotnost, se stává něčím téměř samozřejmým. Elektronika se navíc stále více miniaturizuje, a tak není problém si třeba na delší cestu vzít do kabelky nebo aktovky vlastně celou kancelář. Co ale přetrvává a zároveň zdržuje, je převod psaného slova i kreslených symbolů nebo načrtnuté grafiky do paměti našeho chytrého společníka.

S nápadem, jak toto změnit, přišel už před třinácti lety Švéd Christer Fåhraeus, ovšem další roky trvalo, než z nápadu vznikla kutečně praktická pomůcka – digitální pero. Jeho princip vysvětluje obrázek. Kromě inkoustové náplně je pero vyráběné společností Anota doslova nacpáno technikou od snímače tlaku na hrot přes paměť po miniaturní kameru. Aby vše fungovalo, je k tomu potřeba speciální papír s rastrem, který zase umí „vyrobit“ certifikované barevné tiskárny OKI.

Ty přidají díky patentované technologii pouhým okem téměř neviditelný rastr ze sítě miniaturních bodů půldruhé desetiny milimetru velkých, vlastně malých. Podle nich se orientuje kamera, umístěná pod hrotem pera, která snímá rychlostí pětasedmdesáti obrázků za sekundu. Množství dat, jež tak vytvoří, je zcela postačující na přesnou orientaci a identifikaci konkrétního místa, kde se v daném okamžiku a na kterém dokumentu hrot pera nachází. Zároveň je zaznamenán i čas, v němž pero pracovalo.

V praxi lze digitální pero společně s aplikací Anoto penPresenter využít například při powerpointových prezentacích. Rukou lze psát poznámky přímo na jednotlivé vytištěné snímky prezentace a vše zároveň v reálném čase promítáte. Autorem poznámek či nákresů nemusí být jen přednášející, ale kdokoli, komu se dostane pero a vytištěná prezentace na OKI do rukou. Vytištěný powerpointový snímek je navíc vybaven jakýmsi předtištěným ovládacím panelem. Ten nabízí rozličné funkce od volby barvy a tloušťky písma přes gumu, zvýrazňovač až po ukazovátko, s nimiž si ví bez problémů rady jakýkoli uživatel běžných počítačových programů.

Kromě toho pero umožňuje přecházet mezi jednotlivými snímky pouhým dotekem hrotu na potištěný list. Prezentaci včetně rukou psaných poznámek je pochopitelně možné poslat všem posluchačům e-mailem. Další zajímavou aplikací je Anoto penDocuments, která umožňuje, aby se z rukou psaných textů stal snadno zpracovatelný elektronický soubor. Poznámky se do PC přenesou jednoduše pomocí Bluetooth či dokovací kolébky pro digitální pero. Technologie má využití například při vyplňování dotazníků, inventarizaci nebo při práci v terénu.

Využití této technologie je ideální například pro uchovávání zápisů, elektronické podávání dokumentů, kde je potřeba vlastnoruční podpis, přičemž odpadá nutnost je neustále skenovat, při důležitém jednání také není nutné odbíhat či posílat kohokoli ke skenu nebo kopírce. V uložených dokumentech pak lze snadno dohledat informaci o tom, kdo, kdy a co k dokumentu přidal. Každé Anoto pero je schopno uchovat až čtyřicet stran A4 plných ručně psaného textu. Sebraná data se přes USB kolébku jednoduše přenesou do paměti počítače.

Výhody nevyužije jen administrativa – s digitálním perem může pracovat lékař při výjezdu do terénu a ještě před příjezdem pacienta mají v nemocnici všechna potřebná data o zatímním postupu, s týmž prostředkem lze dělat průzkumy na ulici bez nutnosti pozdějšího zpracovávání pro počítač, z výrobního procesu odejde vlastnoručním podpisem potvrzená objednávka.

Zdroj: MF Plus

Nejčtenější