Papírové čipy vylepší zpracování dřeva

Josef Tuček  |  Technika

Stromy určené k pokácení a k dalšímu zpracování lze označit značkami namalovanými na kmeny anebo moderněji pomocí radiofrekvenčních čipů RFID.

Ty už se někdy používají pro identifikaci drahého dřeva určeného k výrobě nábytku nebo třeba parket. Nyní však německý Fraunhoferův ústav pro tovární operace a automatizaci v Magdeburgu sestavil čipy RFID, v nichž jen nejzákladnější část, anténa, je kovová, ostatní části jsou z papíroviny.

Čip je levný a kovová anténa tak malá, že nepřekročí povolené množství příměsí při papírenském zpracování dřeva. Fraunhoferův ústav ve spolupráci s lesnickými partnery vyzkoušel, že je tímto způsobem možné označovat i stromy určené pro papírenský průmysl a pomocí skenerů je snadno sledovat a organizovat jejich přepravu z lesa až na místo zpracování.

Zdroj: E15
Foto: Fraunhofer IFF

Nejčtenější