Pancíř podle šneka

J. PETR  |  Příroda
ulita

V hloubce dvou a půl kilometru žije na dně Indického oceánu plž s nerozbitnou ulitou. Krabi, si na něm obvykle „vylámou klepeta“. Plž druhu Crysomallon squamiferum má obvyklou schránku z uhličitanu vápanatého potaženou dvěma ochrannými vrstvami. Vědci si mysleli, že povlaky mají zabránit naleptání ulity kyselou vodou z horkých pramenů, v jejichž blízkosti plž žije.

Výzkum v laboratoři ukázal, že ve svrchní vrstvě tvořená nanočásticemi pyritu zarostlými v měkké hmotě vznikají po silném úderu mikrotrhliny a přitom je pohlcena značná část energie úderu. Zbývající energii pohltí druhá vrstva, která má houbovitou strukturu. K vlastní křehké schránce z uhličitanu vápenatého se už většina energie úderu krabího klepeta nepřenese. Vědci by rádi třívrstvou stěnu ulity napodobili a vyrobili kompozit, který by vynikal vysokou mechanickou odolností stejně jako schránka hlubinného šneka.

Nejčtenější