Padělaná svatá Bridget

Jaroslav Petr  |  Historie

Švédští církevní představitelé si nechali prověřit pravost ostatků dvou svatých vědeckými metodami a zjistili, že mají v rukou padělky. Svatá Bridget patří k nejvýznamnějším evropským svatým. Její ostatky uchovávají v opatství ve švédské Vadsteně spolu s ostatky její dcery svaté Katariny.

Švédští genetici provedli detailní průzkum ostatků a došli k závěru, že lebky uchovávané v opatství světicím rozhodně nepatří. Svatá Bridget žila mezi roky 1303 a 1373. Její dcera Katarina se narodila v roce 1331 a zemřela o padesát let později. Lebky v opatství sice patří sedmdesátileté a padesátileté ženě. Nejsou to však lebky matky a dcery. Tuto možnost vyloučily genetické analýzy. Nové radiouhlíkové datování odhalilo, že jedna lebka pochází ze 16. století a druhá z první poloviny 13. století. Jedna tedy není dost stará a druhá je stará až příliš.

Starší lebka by snad mohla nakonec patřit svaté Bridget. Ale jen za předpokladu, že celý život jedla výhradně mořské ryby. Živočišná potrava mořského původu by mohla výsledky radiouhlíkového datování zkreslit. Vedoucí výzkumného týmu Göran Possnert však považuje tuto možnost za krajně nepravděpodobnou.

Nejčtenější