Ötzi – kauza plná omylů

Jaroslav Petr  |  Historie

Jako „komedie plná omylů“ vypadá na první pohled výzkum ostatků pravěkého horala, který zahynul před 5 300 roky na hřebeni Ötztalských Alp.

Muzeum v jihotyrolském Bolzanu bude mít nový model pravěkého horala Ötziho. Ten dosavadní je dvacet let po objevu mrtvoly v tajícím ledovci zastaralý. Jednou z výrazných změn bude barva Ötziho očí. Dlouho byli vědci přesvědčeni, že Ötzi byl modrooký. Teď se kloní k názoru, že jeho oči měly hnědou barvu. A tak bude nový model Ötziho určený pro expozici Jihotyrolského archeologického muzea v Bolzanu hnědooký.

Příběh plný omylů

Není to zdaleka jediný omyl, který vědci v posledních letech v souvislosti s Ötzim napravovali. Už při objevu těla 19. září roku 1991 se turisté, horolezci i záchranáři mylně domnívali, že jde o mrtvolu vysokohorského turisty starou jen několik desítek let. Skutečné stáří mrtvoly – 5 300 roků – znamenalo pro svět doslova šok.

Druhým velkým omylem byl odvoz těla do Archeologického ústavu na universitě v Innsbrucku. Tělo se nacházelo bezmála sto metrů na italské straně hranic a patřilo tedy Itálii. Proto je od roku 1998 v majetku Jihotyrolského archeologického muzea v Bolzanu. Ostatně analýzy izotopového složení těla potvrdily, že Ötzi žil dlouhodobě na jižních svazích Alp, asi 60 kilometrů od místa svého posledního odpočinku.

Podívejte se na video z Ötziho expozice v Bolzanu.

Rakouští archeologové a antropologové mezitím Ötziho důkladně prozkoumali a rozhodli, že zemřel podchlazením a vyčerpáním při pokusu překročit horský hřeben. Jenže italští vědci objevili v Ötziho zádech díru po šípu a pod lopatkou našli pazourkový hrot. Nešlo tedy o „nešťastnou náhodu“, ale o smrt v boji nebo dokonce úkladnou vraždu.

Osamělá smrt nebo pompézní pohřeb

Nedávno se objevila ve vědeckém časopise Antiquity studie, ve které tým vedený italským archeologem Allesandrem Vanzettim tvrdí, že Ötzi nezahynul opuštěný na místě, kde bylo nalezeno jeho tělo.

Vanzetti rekonstruoval komplikovaným způsobem pohyby těla i horalových věcí vyvolané táním a mrznutím ledové masy. A došel k závěru, že jejich původní poloha odpovídá rituálnímu pohřbu, při kterém bylo tělo s nebožtíkovým majetek uloženo na velký kamenný blok. Ten se nachází několik metrů od místa, kde bylo nalezeno tělo v roce 1991. Ötzi tedy nezahynul v ústraní a osamění, ale byl obřadně pochován.

Rekonstrukce Ötziho ošacení (Foto: Wikipedia)
Rekonstrukce Ötziho ošacení (Foto: Wikipedia)

Že by další omyl spjatý s mrtvolou starou 5 300 let? Vanzettiho kritici v čele s Albertem Zinkem z Jihotyrolského muzea v Bolzanu považují za zásadní omyl právě „pohřební“ studii z časopisu Antiquity. Podle nich Ötziho pohřbu nic nenasvědčuje. Argumentují například skutečností, že nedokončený luk byl opřen o skálu ve svislé poloze. Pro pohřební dary je však typické, že jsou položeny podél nebožtíka. A tak hádkám ani omylům kolem Ötziho ještě zdaleka není konec.

Nejčtenější