Organická svítící dioda jako Dr. Jekyll a Mr. Hyde

Martin Tůma  |  
OLED

OLED – organické LED diody lze snadno vyrobit z tenkého polymerového filmu nanášeného na podklad, výhodou je i nízká cena. Bohužel se ale nedaří vyrobit OLED tak, aby produkovala bílé světlo. V současnosti se používají řešení v mixu dvou nebo více látek, produkujících světlo různých barev. Skládáním těchto barev potom vznikne výsledné bílé světlo. Daný postup ale velmi zvyšuje výrobní náklady.

Profesor Soo-Young Park z Soulské národní univerzity spolu s kolegy z Univerzity ve Valencii syntetizovali nový typ molekuly, která sama o sobě dokáže svítit dvěma barvami. To je možné díky toku energie mezi dvěma částmi molekuly. Buďto dojde po přovedení napětí k vybuzení molekuly a k emisi modrého světla, anebo za polovinu času nadopování molekuly extra atomem kyslíku a vodíku a potom vyzáří oranžové světlo, než se opět vrátí do původního stavu.

V ohromném množství těchto molekul na diodě potom obdržíme výsledné bílé světlo. Prozatím má tato metoda 30× menší účinnost konverze elektronů na fotony než běžné komerční LED, ale profesor Park věří, že po pochopení základních principů tohoto procesu bude možno efektivitu výrazně navýšit.

Nejčtenější