Olovění kondoři

Jaroslav Petr  |  Příroda
Kondor krocanovitý

Olověné projektily zabíjejí americké dravé ptáky, i když na dravce nikdo nestřílí. Kondoři a orli se otráví kulkami a broky z těl zastřelených zvířat.

Olovo je vysoce toxický kov, se kterým není radno si zahrávat. Škodlivé účinky olova se projeví narušením funkcí mnoha orgánů včetně kostní dřeně, jater či nervového systému. Při otravě olovem je narušena i plodnost.

Smrtící broky

Američané si jsou škodlivostí olova v přírodě vědomi a zakázali používání olověné munice při lovu vodního ptactva. Při honech na kachny, husy a další ptáky padaly do vody metráky olova, což se samozřejmě podepisovalo na zdraví vodních živočichů. Například vodní ptáci sbírající potravu ze dna polykali značná množství olověných broků a masově hynuli na otravu olovem. Konzumací jejich těl se často otrávili i draví a mrchožraví ptáci.

Dvacet let zákazu přineslo ovoce a vodní ekosystémy se znečištění olovem pomalu zbavují. Klesá počet otrav olovem i u vodních ptáků. Dravci, kteří se vodními ptáky živí, například některé druhy orlů, ale na tom o moc lépe nejsou. Jedním z důvodů neutěšené situace mezi dravci je zřejmě fakt, že na souši se smějí olověné projektily používat dál.

Poraněná zvěř je snazší kořistí. Postřelené kusy mnohdy uhynou na těžko dostupných místech, kde je lovci nenajdou. Dravci, kteří se k nabídnuté hostině slétnou, spolykají společně s masem i olověné projektily. Otrava olovem ze střel stála jako jeden z významných faktorů v pozadí vymírání vzácného kondora kalifornského.

Olovění kondoři

Ilustrační foto

Terra Kellyová a Christine Johnsonová z University of California v Davisu zkoumaly hladiny olova v těle kondorů krocanovitých (Cathartes aura). Ve studii publikované ve vědeckém časopise PLoS ONE zjistily, že zátěž těchto ptačích mrchožroutů výrazně kolísá. Prudký vzestup olova v tělech kondorů je patrný se zahájením sezony lovu jelenců. Počty jelenců jsou vysoké a jejich lov patří k oblíbeným rekreačním aktivitám obyvatel Kalifornie. Množství olova, které se přitom dostává do přírody, je obrovské. Svůj díl z něj dostanou i kondoři.

Během roku pozorovaly americké vědkyně významné rozdíly v množství olova v různých částech Kalifornie. Detailnější analýzy odhalily, že to souvisí s lovem divokých prasat. Ta se smějí lovit po celý rok, ale jejich rozšíření je omezené jen na některé oblasti. Tam, kde žijí divoká prasata a lidé je loví, konzumují kondoři opět velké porce olova s projektily z těl zastřelených zvířat.

Nejčtenější