Obydlené pyramidy v Peru

Jaroslav Petr  |  Historie

Kultura Močiků vzkvétala na severoperuánském pobřeží zhruba od roku 100 do roku 800 n.l. Močikové byli zemědělci, kteří uměli odlévat měď, stavět pyramidy, budovat rozsáhlé zavlažovací systémy a vyrábět nádhernou keramiku.

Ilustrační foto

Pozoruhodné svědectví o této předkolumbovské civilizaci získávají vědci při vykopávkách v lokalitě Huaca Colorada v údolí Jequetepeque.

V roce 2009 tu začali archeologové pod vedením Edwarda Swensona z University of Toronto prozkoumávat mohutný násep a zjistili, že nánosy hlíny a písku skrývají pyramidu vybudovanou z hliněných nepálených cihel. Měla půdorys 390×140 metrů. Její výšku není jednoduché určit, protože stavba stála ve svahu. Při pohledu ze severu byla skoro nenápadná, ale z jihu nabízela impozantní pohled. Tyčila se nad údolím do výšky sedmipatrového domu.

Místo pro rituály i výrobu mědi

U většiny předkolumbovských civilizací byly pyramidy ryze rituálními místy. V Huaca Colorada však našli archeologové „obytnou pyramidu“. Odehrávaly se tu i rituály. A některé zřejmě hodně krvavé. Na vrcholku pyramidy se našla na kusy roztrhaná těla pěti mladých žen. Jedna měla ještě kolem krku zadrhnutý provaz. Všechny ostatky nesly stopy po obřadním spalování.

Spodní patra pyramidy byla obydlena kovolijci mědi. Ti evidentně patřili k močické společenské smetánce. Živili se masem lam a morčat a popíjeli kukuřičné pivo uskladněné v obřích džbánech. Obytná část pyramidy ležela pod stupni, na kterých se tavila a odlévala měď. Důvodem bylo zřejmě silné znečištění ovzduší při výrobě mědi. Lidem bylo lépe tam, kam nedosáhl žár ohňů z tavících pecí a kam nestoupal dým.

Ilustrační foto

Spojení rituálního místa s kovovýrobou nám dnes připadá neobvyklé, ale Močikové to viděli jinak. Pro ně byla výroba mědi i náboženským rituálem. I proto se kovolijci začouzení dýmem z pecí těšili výsadnímu společenskému postavení.

Výzkum v Huaca Colorada by mohl vrhnout více světla i na záhadný pád kultury Močiků. V údolí Jequetepeque jsou ještě dnes patrné stopy po mohutné povodni, která se tudy přehnala zhruba v době, kdy civilizace Močiků zanikla. Jestli to byla právě tato přírodní katastrofa, co přivodilo pád kovolijců z Huaca Colorada, to zatím vědci netuší.

Foto: Shutterstock

Nejčtenější