Obří „bubliny“ v Mléčné dráze

Jaroslav Petr  |  Vesmír
Dvě obří „bubliny“ v oboru gama záření mají celkovou „výšku“ 50 000 světelných let.

Za „mlhou“ z gama záření se v centru naší galaxie skrývají dvě gigantické „bubliny“. Mohou být pozůstatkem po explozi obří černé díry.

Nejen řidiči na podzimních silnicích mají problémy s mlhami a sníženou viditelností. Astronomům zkoumajícím jádro naší Galaxie v oboru gama-záření zakrývá detailní výhled „mlha“ v podobě záření. Toto záření vzniká poté, co vesmírné částice letící rychlostí blízkou rychlosti světla narazí na světlo a mezihvězdné plyny v Mléčné dráze.
 

Video znázorňuje střet elektronu letícího bezmála rychlostí světla s nízkoenergetickým fotonem. Při této srážce se elektron zpomalí a foton tím získá tolik energie, že se rázem posune do oboru vysokoenergetického gama záření.

Týmu astronomů vedenému Dougem Finkbeinerem z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics v americké Cambridge se podařilo přes tuto „mlhu“ nahlédnout do oblasti kolem centra naší Galaxie a našli tam dvě obří „bubliny“ z gama záření. K tomuto překvapivému objevu využili veřejně dostupná data získaná detektorem gama záření LAT (Large Area Telescope). Na původních snímcích z LAT však „bubliny“ původně nebyly patrné.

LAT je jednou ze dvou klíčových aparatur na palubě družice Fermi Gamma-ray Space Telescope dříve označované také jako GLAST. Tato družice má za úkol monitorovat ve vesmíru elektrony s energií od 8 kiloelektronvoltů až po 300 gigaelektronvoltů. LAT je bezkonkurenčně nejcitlivější detektor gama záření, jaký se nám zatím podařilo dostat do vesmíru a zároveň i detektor s nejvyšším rozlišením.

Obě bubliny vydávají záření o vyšší energii než okolní „mlha“ a mají ostré okraje. Tyto parametry bublin napovídají, že vznikly zcela náhle uvolněním velkého množství energie.

Snímá najednou gama záření z plné pětiny oblohy a určí polohu silného zdroje gama záření s přesností jedné třicetiny průměru Měsíce v úplňku. Zachytí i záblesky gama záření o délce zlomků sekundy. Jedním z velkých problémů LAT je odfiltrování „mlhy“. Její záření je různými způsoby eliminováno tak, aby z něj ve finálních snímcích pořízených pomocí LAT nezbylo víc než 0,001 %.

Bubliny jsou prozatím obestřeny tajemstvím

Doug Finkbeiner a jeho kolegové pracovali usilovně na „čištění“ dat naměřených detektorem LAT. Podařilo se jim to tak dobře, že na snímcích začaly být patrné dosud nikdy neviděné útvary. „Uviděli jsme dvě bubliny vydávající gama záření, které sahaly 25 000 světelných let na sever a na jih od centra galaxie,“ říká Doug Finkbeiner. „Není nám tak úplně jasné, co to vlastně je a jak to vzniklo,“ dodává.

Obě bubliny jsou v oboru gama záření jasnější než „mlha“ obestírající naši Galaxii. Mají velmi jasně ohraničené okraje a jejich tvar i charakter záření napovídají, že vznikly při rychlém uvolnění velkého množství energie. Zdroj této energie zůstává záhadou. Jednou z možností je, že „bubliny“ vznikly působením proudu částic unikajících z masivní černé díry v centru Galaxie. V mnoha galaxiích vznikají podobné proudy částic poté, co velká černá díra v jejich centru pohltí nějakou hmotu. V současnosti z černé díry v centru Mléčné dráhy takové proudy neunikají. V minulosti to však mohlo být jinak.

Snímek zachycující oblohu v oboru záření s energií od 1 do 10 gigaelektronvoltů. Uprostřed naší galaxie jsou jasně patrné dvě velké „bubliny“.

Objev „gama-bublin“ v centru Mléčné dráhy byl publikován v The Astronomical Journal.


Tip: Další video a informace naleznete na této stránce.

Foto: NASA

Nejčtenější