Nový ampér

J. PETR  |  
elektrická rozvodna

Ampér jako jednotka elektrického proudu je stanovena na základě „umělých“ kritérií a to se fyzikům nelíbí. Usilovně pracují na nové definici ampéru odvozené z fyzikálních dějů – z pohybu malého počtu elektronů. Ampér by pak byl definován jako pohyb náboje neseného jednou ze základních částic hmoty. Od záměru k cíli vede trnitá cesta.

Nyní na ní významně pokročili finští fyzikové ve spolupráci s japonskými kolegy. Vědci využili tranzistory jako turnikety pro elektrony. Každým tranzistorem mohl v jednu chvíli procházet jen jeden elektron. Paralelní propojení desítky takových elektronových turniketů dávalo měřitelný proud. Ten se dal přisoudit určitému počtu elektronů, jež prošly tranzistory. Právě na základě podobných měření by bylo možné získat novou, podstatně přesnější definici ampéru.

Nejčtenější