Nové využití starých pneumatik

Bohumil Pražský  |  Věda

Jen ve Spojených státech se každý rok spotřebuje téměř 300 milionů pneumatik. Více než polovina skončí na skládkách, a zbylé jsou používány jako palivo v cementářských pecích, či v dalších průmyslových odvětvích. Negativní dopad na životní prostředí je zřejmý.

Lehigh Technologie Tucker, GA, vyvinula postup pro opětovné použití vyřazených gum, které by mohly otevřít nové možnosti recyklace. Tento proces spočívá ve zmrazení staré gumy pomocí kapalného dusíku a její následné rozdrcení na jemný prášek o velikosti cca 180 mikrometrů. Rozemletím na jemný prášek získá tento velmi inertní materiál schopnost vázat na sebe jiné látky.

Prášek se zatím využívá při výrobě nových pneumatik, plastů, nátěrů a barev. Společnost nedávno otevřela nové výzkumné centrum, kde pracuje na zlepšení jeho chemických vlastností. Též vyvinula způsob, jak recyklovanou pryž lépe vázat na okolní materiály pomocí nekovalentních, mezimolekulárních vazeb.

Nejčtenější