Největší zvířecí hejno

|  Věda
herring

Američtí biologové sledovali z družic pomocí speciálního sonaru vznik jedněch z největších zvířecích hejn, s jakými se lze v přírodě vůbec střetnout. Vytvářejí je atlantičtí sledi. Ryby se připlouvají třít k východnímu pobřeží Severní Ameriky. Jednotlivci se pohybují chaoticky až do chvíle, kdy jejich hustota stoupne nad 1 rybu na 5 m2. V tom okamžiku se začne celá masa rybího hejna pohybovat zcela synchronně. Sledi následují pár „vůdčích ryb“ až na místa vhodná k tření.

Hejno sleďů čítá stovky milionů jedinců a zabírá plochu několika desítek čtverečních kilometrů. Početnější hejna vytváří například saranče stěhovavá. Ta bývají tvořena miliardami jedinců a když sednou na zem, pokryjí plochu až několika stovek čtverečních kilometrů. Co do celkové hmotnosti hejna však přesto vedou sledi. Obří hejno ryb váží celkem kolem 100 000 tun. Největší hejna sarančí jsou pětkrát lehčí.

Nejčtenější