Nejstarší poháry z lidských lebek

Jaroslav Petr  |  Historie

Před patnácti tisíci lety pili obyvatelé dnešních Britských ostrovů z pohárů vyrobených z lidských lebek.

Tělesné ostatky blízkých lidí i úhlavních nepřátel nekončily vždycky v hrobech. Lidé je používali jako trofeje nebo rituální předměty. Nejstarší ukázkou pohárů vyrobených z lidské mozkovny jsou tři pravěké poháry z anglického Somersetu.

Poháry z lebek

Používání lebek jako pohárů má dlouhou historii. Starořecký historik Herodotos zanechal ve svých devítidílných Dějinách svědectví o tom, že z pohárů vyrobených z lebek nepřátel pili bojovní Skythové. Z lidských lebek popíjeli Vikingové nebo staří Číňané. Také buddhistické historické prameny popisují hostiny bohů, v kterých si božstva zavdávala z pohárů vyrobených z lidských lebek.

V Indii se obřady s poháry z lidských lebek udržely na některých místech zřejmě až do dnešních dní. V historicky nedávné době byl tento zvyk celkem běžný mezi australskými domorodci. Hojně rozšířen byl i po celé Polynésii, především pak na souostroví Fidži. K nejstarším výrobcům a uživatelům pohárů z lidských lebek však patřili obyvatelé Goughovy jeskyně, která leží v dnešní jižní Anglii.

Zruční „lovci sobů“

Před 15 000 lety byly Britské ostrovy nedílnou součástí evropského kontinentu, protože mohutné zalednění v sobě vázalo obrovské množství vody a hladina moří a oceánů se nacházela mnohem níže. Dnešní dno kanálu La Manche se dalo přejít suchou nohou. Evropou tehdy kočovaly lovecké tlupy specializované především na lov sobů.

Obrázek přesně ukazuje, jaká část lebky byla použita jako nádoba pro pití
Obrázek přesně ukazuje, jaká část lebky byla použita jako nádoba pro pití

Lidé tzv. magdalenské kultury patřili k tvůrcům jedinečných jeskynních obrazáren. V Goughově jeskyni v anglickém Somersetu magdalénští lovci zjevně prováděli složité rituály, v nichž hrály důležitou roli poháry z lidských lebek.

Tým vedený Chrisem Stringerem z londýnského Natural History Museum publikoval v předním vědeckém časopise PLoS ONE přesvědčivou studii, která dokazuje, že nejméně tři lidské mozkovny staré bezmála 15 000 roků byly cíleně opracovány tak, aby se daly používat jako poháry.

Podívejte se na video s ukázkou lebky používanou jako pohár.

Stopy po ostřích kamenných čepelí hovoří jasně o tom, že dávní obyvatelé Goughovy jeskyně nejprve stáhli z hlav kůži a následně z nich ořezali veškeré měkké části. Rýhy na povrchu kostí svědčí např. o razantním odříznutí rtů, jazyka a vydloubnutí očí. Následně výrobce poháru odlámal z lebky kosti obličejové části. Pak se pustil do pečlivého opracování okraje volné mozkovny. Ještě dnes jsou vidět stopy po cílených úderech kamenným nástrojem a po opatrném odlamování ostrých štěpinek.

Dlouhá tradice užívání lidských lebek jako pohárů se tedy ještě více protáhla a její kořeny sahají až do ledových dob, do světa magdalénské kultury pravěkých „lovců sobů“.

Nejčtenější