Nejmenší supravodič

Martin Tůma  |  Věda

Jev supravodivosti u látek byl objeven už v roce 1911 a dodnes vědci nemají spolehlivou teorii, která by tento jev uspokojivě vysvětlovala.

Doposud se mělo za to, že se jedná o makroskopickou záležitost, která na úrovni jednotlivých molekul nebo atomů nefunguje. Hodně nadějí se vkládalo do nanotrubiček, jenže ty se působením proudu prudce zahřejí a roztaví.

Saw-Wai Hla a Kendal Clark z Ohijské univerzity dokázali vyrobit supravodič z pouhých několika molekul organické soli ((BETS)2-GaCl4) na stříbrném substrátu. Nejmenší supravodič světa tak má rozměry 3,5×0,87 nanometru a skládá se z pouhých 4 párů molekul této soli.

Vědci sledovali pomocí skenovací tunelové spektroskopie supravodivý jev v řetězcích molekul a zjistili, že schopnost supravodivosti se zhoršuje se zkracujícím se řetězcem molekul až nakonec zcela zanikne. Materiál je navíc supravodivý pouze do 10K, tedy –262C.

I tak se jedná o opravdu průlomový objev, který otevírá dveře k velmi zajímavým aplikací jako pro elektroniku, tak pro energetiku. Hla se hodlá zaměřit na další organické sloučeniny a pokusit se navodit supravodivost při vyšších teplotách.

Zdroj:
http://www.ohio.edu/…onductor.cfm

Nejčtenější