Nejlepší muži jsou zadaní

J. PETR  |  Věda
Nejlepší muži jsou zadaní

Máte manželku nebo vážnou známost? Pak vaše cena v očích nezadaných žen výrazně stoupla. Tento překvapivý závěr vyplynul z pokusů amerických psychologů. Vědci nabídli bezmála dvěma stovkám dobrovolníků z řad studentů „seznamku“, která jim měla vyhledat ideálního partnera. Polovina účastníků pokusu už byla „zadána“ a druhou polovinu tvořili nezadaní studenti.

Pokus byl ve skutečnosti „bouda“. Vědci nabízeli každému studentovi obrázek potenciálního partnera, který vytvořili podle jeho nároků a představ. Zdálo se, že po takové nabídce musí všichni skočit. V tom však sehrál významnou roli další faktor. Polovině dobrovolníků vědci řekli, že nabízený potenciální partner je již zadaný. Druhé polovině oznámili, že partner je „volný“. Nejzajímavější reakci zaznamenali vědci u nezadaných studentek.

Pokud jim vědci nabídli nezadaného muže odpovídajícího jejich ideálům, projevilo o něj zájem 59% dívek. Pokud však byl tentýž muž označen za zadaného, mělo o něj zájem 90% nezadaných účastnic pokusu. Vyšší atraktivita zadaných mužů zřejmě spočívá v tom, že představují „prověřené zboží“. Někdo už si je vybral a udržuje s nimi vztah. Takový muž nemůže být tak špatný. Nezadaní muži tuhle „značku vyšší kvality“ nenesou. Představují proto „riskantní zboží“ neznámé jakosti.

Nejčtenější