Nedostatek gestikulace zmenšuje slovní zásobu

|  Věda
gestikulace

Vědci z University of Chicago zjistili, že děti z chudších rodin mají menší slovní zásobu, protože jejich rodiče s nimi komunikují s použitím menšího množství gest. Právě používání gest je přitom podle psychologů velmi důležitým aspektem vývoje dítěte a rozhoduje také o velikosti jeho slovní zásoby. Meredith Rowe a Susan Goldin-Meadow pozorovaly padesát dětí z široké socioekonomické sféry v Chicagu a jeho okolí. Nejprve měřily různorodost gestikulace a mluvy používané rodiči a dětmi v době, kdy bylo dětem čtrnáct měsíců.

Poté měřily slovní zásobu dětí ve chvíli, kdy jim bylo čtyřiapadesát měsíců. Badatelky zjistily, že rodiče a děti s nižším socioekonomickým statusem používají při komunikaci mezi sebou mnohem méně gest než rodiče a děti ze zámožnějších vrstev, a také nalezly spojení mezi rodinným socioekonomickým zázemím a dětskou slovní gestikulací u starších dětí. Menší slovní zásobu dětí z chudších rodin podle nich způsobili právě rodiče, kteří při komunikaci s nimi používali méně gest. (www.sciencemag.org)

Nejčtenější