Nebezpečná euforie po probdělé noci

Helena Vrecková  |  Věda

Nedostatek spánku v nás může navodit pocit radosti a štěstí. Krátkodobá euforie ale na druhou stranu může vést k příliš impulzivnímu chování a ohrozit tak životy.

Někdo se po probdělé noci cítí náladový a rozmrzelý. To je ale podle vědců z kalifornské univerzity v Berkeley ta přijatelnější verze, která nás od nespavosti odradí (pokud však netrpíte chronickou nespavostí).

Druhou možností, jak může nedostatek spánku na člověka působit, je nastolení krátkodobé euforie. Vědci ji zaznamenali při sledování pacientů trpících klinickou depresí. Po probdělé noci se cítili mnohem pozitivněji – tedy alespoň dočasně. S nespavostí však nelze počítat jako s prostředkem léčby, protože euforie navozená přílišným bděním má své stinné stránky.

Magnetická rezonance objevila příčinu

Předchozí výzkumy dokázaly, že u lidí s poruchami nálad se velmi často vyskytuje problém s fázemi spánku. Tělo při spánku prochází dvěma hlavními: fází REM, která je specifická rychlými pohyby očí a slouží k duševnímu odpočinku, a fází NREM, kdy odpočívají svaly a mozek.

Poté, co se stavy euforie z nedostatku spánku projevily u lidí s klinickou depresí, se vědci z University of California Berkeley rozhodli otestovat, jak na nedostatek spánku reagují zdravé osoby. Testu se zúčastnilo 27 mladých lidí, z nichž polovina vynechala noční spánek. Obě skupiny testovaných se po této noci cítily stejně dobře naladěny. Rozdílné vnímání okolí se však projevilo u testu s obrázky. Lidé, kteří spánek vynechali, plošně hodnotili neutrální obrázky mnohem pozitivněji než jejich vyspaní kolegové.

K dalšímu testu byla použita funkční magnetická rezonance. Pozorování funkce mozků obou skupin pak dovedlo vědce k odpovědi, proč nedostatek spánku vyvolává pocity spokojenosti až rozjařenosti. Sken mozku odhalil u nevyspalých osob zvýšenou činnost mezolimbických drah, které patří do okruhu vedení dopaminu, jenž reguluje pozitivní pocity, motivaci, sexuální apetit, závislost a rozhodování.

Žádné dlouhé přesčasy pro lékaře a piloty

Ačkoli by se zvýšení hladiny dopaminu mohlo jevit jako pozitivní, může působit právě opačně. Lidé kvůli optimistickému pocitu dělají impulzivní rozhodnutí. Správně fungující mozek dokáže ovládat nálady, ale neodpočatý se pohybuje mezi extrémy negativní nálady a euforie. To je nebezpečné především u lidí, jejichž rozhodování v povolání ovlivňuje životy jich samotných nebo jsou zodpovědní za životy druhých.

Matthew Walker, profesor psychologie a vedoucí autor studie, by na základě tohoto výzkumu chtěl zrušit až dvacetihodinové směny lékařů, neboť takový nedostatek zdravého spánku může ohrozit životy jejich pacientů. Věří také, že tato zjištění objasní neuronový základ, na kterém je nutné posuzovat interakce mezi spánkem a emocionálními reakcemi různých klinických poruch nálady.

Nechte svého lékaře vyspat. Po probděných nocech mohou snadno udělat chybu v diagnóze kvůli impulzivnímu rozhodnutí.
Nechte svého lékaře vyspat. Po probděných nocech mohou snadno udělat chybu v diagnóze kvůli impulzivnímu rozhodnutí.

Přestože nevykonáváte žádné z povolání, při nichž jde o životy, a chtěli byste si zkusit, jak mohou působit takto vyvolané euforické pocity, měli byste vědět, že nespavost s sebou přináší další rizika. Mezi prvními je určitě vysílení organismu, následuje špatné ukládání informací do paměti či v extrémních případech dlouhodobé poškození mozku. Takže ačkoli určitě každý z nás touží po pozitivních emocích, přes probdělé noci cesta určitě nevede.

Tip: Přečtěte si abstrakt výzkumu, o kterém informoval také web Futurity.

Nejčtenější