Našla se ztracená královská hlava

Jaroslav Petr  |  Historie
Srovnání dobového portrétu s nalezenou hlavou

Mumifikovaná hlava francouzského krále se po staletí toulala soukromými sbírkami. Teď se vrátí do hrobu.

Posmrtně sťatý král

Jindřich IV. (Foto: Wikipedia)

Francouzského krále Jindřicha IV. zavraždil v roce 1610 katolický fanatik Francois Ravaillac. Král byl jak se sluší a patří pohřben v pařížské bazilice Saint Denis, kde jeho balzamované ostatky ležely v klidu až do bouřlivých revolučních dní roku 1793. Tehdy byly královské hrobky vyloupeny a zhanobeny davem. Jindřich IV. byl posmrtně sťat a jeho hlava se ztratila. Ačkoli kolovaly zvěsti o tom, že je v soukromých sbírkách, vědcům se ji dlouho nedařilo získat.

Jindřich IV. byl zakladatel bourbonské dynastie a za svého života se těšil velké oblibě. Zklidnil krvavé rozbroje mezi protestanty a katolíky, nastartoval ekonomický růst a prosperitu celé země. V Paříži po něm dodnes zůstaly významné stavby, např. most Pont Neuf nebo náměstí Place des Vosges. Byl však protestant a to mu katolíci nikdy neodpustili. Přežil několik pokusů o atentát. Ravaillacův útok se mu však stal v sedmapadesáti letech osudným.

Jako v Kriminálce Lase Pegas

Nedávno získaná mumifikovaná hlava odpovídala dlouho hledané hlavě Jindřicha IV. Vědci se o tom však museli důkladně přesvědčit. Dvacetičlenný tým expertů vedených kriminalistou Philippem Charlierem nejprve porovnal hlavu s dobovými portréty a dochovanou posmrtnou maskou. Souhlasil nejen tvar lebky, ale i tmavá skvrna na nose. Levá čelist nesla stopy po zhojené zlomenině, kterou král utrpěl při pokusu o atentát v roce 1594.

Interiér baziliky Saint Denis v Paříži (Foto: Shutterstock)

Datování radiouhlíkovou metodou potvrdilo, že hlava pochází z počátku 17. století. Také balzamovací postup dosvědčuje, že jde o dlouho pohřešovanou hlavu Jindřicha IV. V ústech byly například i po staletích přítomné stopy po velmi drahých parfémech, které měly za úkol přehlušit pach linoucí se z úst mrtvoly. Zatím nebyly provedeny DNA testy, které by srovnaly královu dědičnou informaci s DNA některého z dnešních Bourbonů. Jak ale vyplývá ze studie zveřejněné v lékařském časopise BMJ, považuje Charlier a jeho spolupracovníci totožnost krále i tak za přesvědčivě prokázanou.


Příští rok – tedy 400 let od králova skonu násilnou smrtí – bude ve Francii sloužena celonárodní mše a hlava Jindřicha IV. bude při slavnostním pohřbu navrácena do hrobky v bazilice Saint Denis k ostatkům dalších francouzských králů a královen.

Nejčtenější