Nanotrubičky vylepšují baterie

Martin Tůma  |  Věda

Uhlíkové nanotrubičky (CNT) jsou v současnosti velmi oblíbeným materiálem pro vylepšování naprosto čehokoliv. Jak se zdokonaluje a hlavně zlevňuje jejich výroba, tak se prosazují v dalších a dalších oborech.

Lithium iontová baterie se pro využití CNT přímo nabízí. Profesorky Yang Shao-Horn a Paula Hammondová z MIT zkonstruovali baterii, která má 10× větší kapacitu než současné Li-Ion baterie. Ale to není jediné vylepšení – nová baterie po 1000 cyklech nabití a vybití nevykazuje žádný znatelný pokles kapacity a kromě toho snáší vyšší nabíjecí proudy než klasické baterie.

Tým profesorky Hornové vyvinul novou metodu, jak řízeně pomocí elektrostatického pole nechat vyrůst strukturu z CNT, která má vysokou míru uspořádanosti. Jako první dokázali zkonstruovat z CNT kladnou elektrodu baterie. Velký a pórovitý povrch z nespočtu nanotrubiček osadili skupinami atomů kyslíku, které na sebe váží lithiové ionty při nabíjení baterie. Už tak obrovský povrch anod tímto postupem ještě zvětšili.

Prozatím je celý výrobní proces velmi složitý a časově náročný, ale pracuje se na jeho zjednodušení. Spolu s tím, jak po celém světě roste počet firem, zvládajících komerční produkci CNT roste i šance, že se brzo setkáme s novými, velmi výkonnými bateriemi z tohoto materiálů. Netrpělivě na ně čekají nejenom výrobci elektroniky, ale třeba také elektromobilů.

Zdroj:
http://web.mit.edu/…battery.html

Nejčtenější