Nano-uši

Martin Tůma  |  Technika
Nano-uši

V současnosti existuje celá řada různých druhů zařízení, které jsou schopny kompenzovat ztrátu sluchu. Vědci z Georgia Tech sdružení kolem profesora Zhong Lin Wanga přišli s nanostrukturou, která může zjednodušit dosud používaná zařízení, zmenšit jejich objem, energetickou náročnost a výrazně zvýšit jejich citlivost a to nejen v oblasti kompenzačních pomůcek.

Jedná se o pokračování jejich výzkumu, jak převádět mechanickou energii na elektrickou pomocí nanostruktur. Pomocí nanovláken se jim už podařilo zkonstruovat nanogenerátor fungující na piezoelektrickém principu. Nyní se zaměřili na zařízení, složené z nanovlákna (z oxidu zinku) zakotveného pouze na jedné straně skrze polymerový substrátu až na elektrodu. Vznikne tak vlastně polem řízený tranzistor, mechanické namáhání vlákna potom produkuje elektrický proud, který otevírá bránu pro průchod proudu tranzistorem.

Pokud použijí různě dlouhá vlákna, dokáží zajistit, aby různé senzory měly citlivost na jiné frekvenci. Hlavním přínosem tohoto řešení je zakotvení vlákna pouze na jedné straně, protože to poskytuje systému větší volnost a tím i silnější odezvu na mechanické namáhání vlákna. Výzkumníci teď stojí před výzvou, jak vyrobit pole těchto struktur, které by jednou mohlo vést k výrobě senzorů bez potřeby externího napájení.

Nejčtenější