Na Titanu může vzniknout život

Jaroslav Petr  |  Vesmír

Atmosféra Saturnova měsíce Titanu vytváří podmínky příhodné pro vznik života. Je bohatá na dusík a vyskytují se v ní i četné organické sloučeniny, jež dodávají měsíci oranžovou barvu. Jak složité jsou tyto látky a zabudoval se do nich i dusík z atmosféry?

Na tuto otázku opověděli američtí vědci, když simulovali v laboratoři podmínky vrchních vrstev Titanovy atmosféry. Na směs dusíku a metanu působili silným ultrafialovým zářením, jímž Slunce bombarduje všechny planety a jejich měsíce. Podle teoretických předpokladů se měl dusík zabudovávat do plynných molekul. To se ale nepotvrdilo.

Plynný dusík sice z aparatury mizel, ale plynné organické molekuly v obsahem dusíku se v reakční směsi nepodařilo odhalit. Vědci dokonce celou aparaturu znovu utěsnili, protože se domnívali, že jim plynné organické molekuly obsahující dusík unikají nějakou skulinou. Nakonec ze zoufalství analyzovali narezlý povlak, který se usadil na vnitřním povrchu reakčních nádob. A záhada „chybějícího dusíku“ se rázem vysvětlila.

Usazenina byla tvořena pevnými organickými molekulami, jež obsahovaly dusík. Pokud dochází ke stejným procesům i na Titanu, pak je tam pravděpodobnost vzniku života vyšší, než jsme si mysleli. Pevné organické částice s dusíkem klesají na povrch měsíce a tam z nich mohou dalšími chemickými reakcemi vznikat ještě složitější stavební kameny živých organismů.

Nejčtenější