Mraky vznikají v kosmu

J. PETR  |  
mraky

Drtivá většina mračen na naší obloze vzniká díky kosmickému záření. Tuto velmi překvapivou teorii razí dánští vědci pod vedením Henrika Svensmarka. Z jejich pozorování a pokusů vyplývá, že ke kondenzaci vodních par významně přispívají protony a neutrony přicházející do zemské atmosféry z kosmu. Tyto částice vytrhávají z molekul vodní páry elektrony a mění je na nabité ionty.

Elektrický náboj iontů přitahuje další molekuly vody a významně přispívají ke vzniku vodních kapének. Při silných slunečních erupcích může být Země zastíněna a příliv protonů a neutronů do atmosféry slábne. Pokud Svensmarkova teorie platí, pak by po sluneční erupci měl být v zemské atmosféře patrný úbytek oblačnosti. Přesně to také Svensmarkův tým prokázal. Po nejsilnějších erupcích na Slunci klesá oblačnost zhruba o 7%.

Nejčtenější