Mozek nese celoživotní následky mladického pití

J. PETR  |  Věda
Mozek nese celoživotní následky mladického pití

Teenageři, kteří holdují alkoholu, mají na zbytek života změněnou aktivitu některých genů a ta je i v dospělosti pohání k riskantnímu jednání. Výzkum amerických vědců na 6 257 dospělých dvojčatech, z nichž některá začala pít už ve velmi časném věku, prokázal, že „časné pijany“ čeká v pozdějším životě mnohem více průšvihů. „Časté nebo silné pijáctví v mládí může změnit aktivitu genů na zbytek života a přispět k vážným následkům,“ říká autorka studie Arpana Agrawalová z Washington University v americkém St. Louis.

O tom, že mladické pijanství posiluje pozdější sklony k riskování, svědčí i výsledky pokusů na laboratorních potkanech. Vědci nabídli zvířatům dvě páky. Jedna odmění každé zmáčknutí malou sladkou granulí. Druhá páka funguje jen občas, ale zato pak bývá štědřejší. Pro pokusy byli použiti potkani, kteří během dospívání konzumovali alkohol a potkani, kteří alkohol nikdy nepotkali. Páky vědci seřídili tak, aby se pro celkovou porci získaných granulí někdy vyplácelo mačkat páku, která dává „malou domů“, a jindy se vyplácelo „hrát“ o velké porce dodávané sporadicky po zmáčknutí druhé páky.

Všichni potkani rychle pochopili, jak páky fungují. To dokazuje, že alkohol nezatemnil zvířatům mozek. Abstinující potkani dokázali své chování modifikovat podle toho, jak byly páky nastaveny. Po nějaké době „testování“ mačkali tu páku, která jim zajistila větší porci granulí. Potkani odchovaní na alkoholu ale preferovali „gamblerskou páku“ bez ohledu na to, jakou porci granulí jim její mačkání zajistit.

Nejčtenější