Mořské proudy zrychlují

Jaroslav Petr  |  Příroda

Moře se za posledních šedesát let ohřálo v průměru o 0,4°C. V teplých oblastech se tak odpařuje z mořské hladiny více vody. Oceány se zahušťují a jsou slanější. Odpařená voda putuje v oblačnosti do chladnějších oblastí a tam padá ve formě deště nebo sněhu.

Pokud dopadnou srážky na hladinu moří či oceánů, tamější mořskou vodu naředí. Rozdíly ve slanosti vody v teplých a chladných oblastech rostou. To má zásadní vliv na mořské proudy, které jsou poháněny kromě jiného i rozdíly v hustotě vody.

Pohyb vod v oceánech nabývá na intenzitě. Zjistili to australští vědci vyhodnocením dat nasbíraných z automatických bójí, jejichž pohyb kontroluje z oběžné dráhy kolem Země družice Argos.

Nejčtenější